Văn kiện


Văn kiện

Nếu bạn muốn đi gia hạn hoặc thay đổi visa , xin cấy giấy đi làm
 


※ chúng tôi có thể cấp cho bạn những văn kiện sau


Giấy chứng nhận Giấy chứng nhận Bảng chuyên cần Bảng thành tích
Cách xin giấy chứng nhận Điền vào đơn Điền vào đơn Điền vào đơn
Phí        

20 tệ

Nếu lấy ngay văn kiện : 40 tệ/tờ

20 tệ

Nếu lấy ngay văn kiện : 40 tệ/ tờ

Mỗi học kỳ 20 tệ

Nếu lấy ngay văn kiện : 40 tệ/ học kì

Thời gian

Thời gian đăng kí : 09:00~11:00
Sau 12:00 nhận hồ sơ.


Thời gian đăng kí : 11:00~15:00
Sau 16:00 nhận hồ sơ.


Đăng kí sau 15:00 ,
Nhận hồ sơ vào ngày hôm sau.

Thời gian đăng kí : 09:00~11:00
Sau 12:00 nhận hồ sơ.


Thời gian đăng kí : 11:00~15:00
Sau 16:00 nhận hồ sơ.


Đăng kí sau 15:00 ,
Nhận hồ sơ vào ngày hôm sau.

Thời gian đăng kí : 09:00~11:00
Sau 12:00 nhận hồ sơ.


Thời gian đăng kí : 11:00~15:00
Sau 16:00 nhận hồ sơ.


Đăng kí sau 15:00 ,
Nhận hồ sơ vào ngày hôm sau.