Chương trình lớp chuyên Hoa Ngữ

Khóa học chuyên Hoa Ngữ, đối với học viên sơ cấp sẽ áp dụng những phương pháp chuyên sâu cơ bản, để giúp sinh viên nhanh chóng xây dựng các kỹ năng ban đầu về nghe nói đọc và viết. Sinh viên Trung cấp trở lên, giờ lên lớp được chia thành hai phần, gồm khóa học môn chính và tự chọn. Môn chính là một chương trình đào tạo tổng hợp nghe nói đọc và viết, môn học tự chọn sinh viên có thể theo nhu cầu học tập và hứng thú của mình , phù hợp với trình độ mà tự do lựa chọn các khóa học.


Giới thiệu chương trình môn chính

Chương trình môn chính Hoa Ngữ là các khóa học đào tạo tổng hợp như nghe, nói, đọc và viết, khai thác các lớp học nhỏ, mỗi lớp 6-12 sinh viên. Chiếu theo trình độ Hoa Ngữ của sinh viên mà sắp lớp, tổng cộng được chia thành 10 trình độ. Lớp sơ cấp đào tạo vững chắc mỗi ngày học ba giờ, nhanh chóng thiết lập cơ bản khả năng nghe nói đọc và viết, để sinh viên không có vấn đề gì trong cuộc sống ở Đài Loan. Lớp trung cấp trở lên, mỗi ngày học hai giờ và có thể tự do lựa chọn thêm mỗi ngày học một giờ của khóa học tự chọn (đối với sinh viên visa du học là môn bắt buộc phải chọn học), tiếp tục ổn định khả năng tiếng Trung của sinh viên, đào tạo từ các cuộc đối thoại và đọc các bài viết, dần dần tích lũy trình độ tiếng Trung của sinh viên, để sinh viên có thể độc lập đọc báo và tạp chí, xem thời sự tin tức mà không phải trở ngại.
 
sách giáo khoa Từ vựng / ngữ pháp / nội dung
Chương trình Hoa ngữ sơ cấp 1
Giáo trình Ứng dụng xem nghe Hoa ngữ 1
Bài tập Ứng dụng xem nghe Hoa ngữ quyển 1
Lớp cơ bản luyện tập trực tuyến TOCFL trên mạng.
Số lượng từ vựng: 320 từ Cấu trúc ngữ pháp : 90 dạng
1.Chương trình chủ yếu giảng dạy điểm chính là phiên âm chữ La Tinh hoặc Phiên âm Đài Loan, thanh điệu biến hóa, khả năng giao tiếp cơ bản, luyện tập chữ Hán và những câu đơn giản.
Chương trình Hoa ngữ sơ cấp 2
Giáo trình Ứng dụng xem nghe Hoa ngữ 2
Bài tập Ứng dụng xem nghe Hoa ngữ quyển 2
Lớp cơ bản luyện tập trực tuyến TOCFL trên mạng
Số lượng từ vựng: 670 từ Cấu trúc ngữ pháp: 180 dạng
1.Chương trình Hoa ngữ sơ cấp 2 giúp bạn hiểu và thành thạo cách thức biểu đạt hằng ngày khi sử dụng và bạn cũng có thể sử dụng những từ ngữ rất đơn giản để đáp ứng các nhu cầu cơ bản.
2.Có khả năng giới thiệu bản thân cùng người khác và có thể hỏi đáp về bối cảnh của cá nhân, chẳng hạn như sống ở đâu, nhận biết ai hay hỏi đáp những gì về sự vật và các vấn đề khác.
3.Trên giao tiếp, có thể với đối phương nói chậm lại, dùng từ rõ ràng và cung cấp hỗ trợ đề ra trước để trao đổi đơn giản trong giao tiếp.
Chương trình Hoa ngữ sơ cấp 3
Giáo trình Ứng dụng xem nghe Hoa ngữ 3
Bài tập Ứng dụng xem nghe Hoa ngữ quyển 3
TOCFL Tăng cường luyện đọc 1
Lớp cơ bản luyện tập trực tuyến TOCFL trên mạng
Số lượng từ vựng: 1000 từ Cấu trúc ngữ pháp: 240 dạng
1.Chương trình Hoa ngữ sơ cấp 3 mở lớp là dành cho sinh viên đã có khả năng hằng ngày trò chuyện những câu thông thường. Sinh viên dựa theo trình độ cơ bản mà có thể thiết lập những câu phức tạp hơn để tiếp nhận thêm những kiến thức mới về ngữ pháp hơn.
2.Để giúp bạn có thể hiểu được đa số những câu liên quan đến lĩnh vực và những từ phổ biến( ví dụ : các thông tin rất cơ bản của cá nhân và gia đình, mua sắm, môi trường địa lý địa phương, công việc).
3.Đối với công việc thường đơn giản có thể giao tiếp tốt, công việc này đòi hỏi phải có một cách đơn giản và trực tiếp đến các thói quen quen thuộc của việc trao đổi thông tin
4.Bạn có thể đơn giản trần thuật bối cảnh về cá nhân, xung quanh môi trường và nhu cầu tình hình của các sự vật khác.
Chương trình Hoa ngữ trung cấp 1
Giáo trình Ứng dụng xem nghe Hoa ngữ 3
Bài tập Ứng dụng xem nghe Hoa ngữ quyển 3
TOCFL Tăng cường luyện đọc 2
Lớp sơ cấp luyện tập trực tuyến TOCFL trên mạng
Số lượng từ vựng: 1400 từ Cấu trúc ngữ pháp: 300 dạng
1.Chương trình Hoa ngữ khoa Trung cấp chủ yếu nhằm mục đích đối với các trường hợp nghề nghiệp thông thường, trường học, giải trí..., thường gặp phải khi quen thuộc các sự vật, sau khi bạn nghe hoặc nhìn thấy các thông tin tiêu chuẩn và rõ ràng, có thể hiểu được các điểm quan trọng và cũng tăng cường đào tạo thêm cho sinh viên về khả năng nghe nói đọc viết, nâng cao đối với sự hiểu biết sâu sắc về các từ, nghĩa và ứng dụng.
2.Mục tiêu ngôn ngữ của sinh viên trong khi du lịch, khả năng đối phó với hầu hết xuất hiện là ở những tình trạng thông thường.
3.Đối với thành thạo và cá nhân cảm thấy hứng thú có thể biên soạn chủ đề đơn giản.
4.Có khả năng mô tả được kinh nghiệm, sự kiện, ước mơ, hy vọng và chí hướng, đối với cách nhìn và kế hoạch có thể ngắn gọn diễn đạt thuyết minh và giải thích lý do.
Chương trình Hoa ngữ trung cấp 2
Giáo trình Ứng dụng xem nghe Hoa ngữ 4
Bài tập Ứng dụng xem nghe Hoa ngữ quyển 4
TOCFL Tăng cường luyện đọc 3
Lớp sơ cấp luyện tập trực tuyến TOCFL trên mạng
Số lượng từ vựng: 1800 từ Cấu trúc ngữ pháp: 350 dạng
1.Chương trình Hoa ngữ khoa Trung cấp chủ yếu nhằm mục đích đối với các trường hợp nghề nghiệp thông thường, trường học, giải trí..., thường gặp phải khi quen thuộc các sự vật, sau khi bạn nghe hoặc nhìn thấy các thông tin tiêu chuẩn và rõ ràng, có thể hiểu được các điểm quan trọng và cũng tăng cường đào tạo thêm cho sinh viên về khả năng nghe nói đọc viết, nâng cao đối với sự hiểu biết sâu sắc về các từ, nghĩa và ứng dụng.
2.Mục tiêu ngôn ngữ của sinh viên trong khi du lịch, khả năng đối phó với hầu hết xuất hiện là ở những tình trạng thông thường.
3.Đối với thành thạo và cá nhân cảm thấy hứng thú có thể biên soạn chủ đề đơn giản.
4.Có khả năng mô tả được kinh nghiệm, sự kiện, ước mơ, hy vọng và chí hướng, đối với cách nhìn và kế hoạch có thể ngắn gọn diễn đạt thuyết minh và giải thích lý do.
Chương trình Hoa ngữ trung cấp 3
Giáo trình Ứng dụng xem nghe Hoa ngữ 4
Bài tập Ứng dụng xem nghe Hoa ngữ quyển 4
TOCFL Tăng cường luyện đọc 4
Lớp sơ cấp luyện tập trực tuyến TOCFL trên mạng
Số lượng từ vựng: 2190 từ Cấu trúc ngữ pháp: 410 dạng
1.Chương trình Hoa ngữ khoa Trung cấp chủ yếu nhằm mục đích đối với các trường hợp nghề nghiệp thông thường, trường học, giải trí..., thường gặp phải khi quen thuộc các sự vật, sau khi bạn nghe hoặc nhìn thấy các thông tin tiêu chuẩn và rõ ràng, có thể hiểu được các điểm quan trọng và cũng tăng cường đào tạo thêm cho sinh viên về khả năng nghe nói đọc viết, nâng cao đối với sự hiểu biết sâu sắc về các từ, nghĩa và ứng dụng.
2.Mục tiêu ngôn ngữ của sinh viên trong khi du lịch, khả năng đối phó với hầu hết xuất hiện là ở những tình trạng thông thường.
3.Đối với thành thạo và cá nhân cảm thấy hứng thú có thể biên soạn chủ đề đơn giản.
4.Có khả năng mô tả được kinh nghiệm, sự kiện, ước mơ, hy vọng và chí hướng, đối với cách nhìn và kế hoạch có thể ngắn gọn diễn đạt thuyết minh và giải thích lý do.
Chương trình Hoa ngữ trung cao cấp 1

Giáo trình Ứng dụng xem nghe Hoa ngữ 5
    Bài tập Ứng dụng xem nghe Hoa ngữ quyển 5
TOCFL Tăng cường luyện đọc 5
Lớp trung cấp TOCFL luyện tập trực tuyến trên mạng

Số lượng từ vựng: 2400 từ Cấu trúc ngữ pháp: 430 dạng
1.Chương trình Hoa ngữ khoa trung cao cấp nội dung càng sâu hơn, chủ yếu mở lớp là dành cho sinh viên đã học qua khóa trung cấp và có trình độ như khóa trung cấp.
2.Sinh viên nhằm mục đích vào văn chương phức tạp của chủ đề, có thể hiểu được các điểm quan trọng cụ thể và trừu tượng. Chủ đề bao gồm về thảo luận kỹ thuật cá nhân và lĩnh vực chuyên nghiệp.
3.Có thể tức khắc vế ngôn ngữ với mục đích trao đổi, nhất định lưu loát mà không cảm thấy khẩn trương.
4.Đối với một số đáng kể của các chủ đề có thể viết ra một bài văn đầy đủ và chi tiết mà mục đích nhằm mô tả với tất cả các vấn đề quan trọng và nêu ra được ưu điểm và khuyết điểm đó.
Chương trình Hoa ngữ trung cao cấp 2
Giáo trình Ứng dụng xem nghe Hoa ngữ 5
    Bài tập Ứng dụng xem nghe Hoa ngữ quyển 5
TOCFL Tăng cường luyện đọc 6
Lớp cao cấp TOCFL luyện tập trực tuyến trên mạng
Số lượng từ vựng: 2730 từ Cấu trúc ngữ pháp: 460 dạng
1.Chương trình Hoa ngữ trung cao cấp giúp sinh viên hiểu được lĩnh vực thông thường và bài dài chữ khó, nhận thức được những ý nghĩa ẩn sâu.
2.Đối với mục đích giao tiếp ngoài xã hội,học thuật và chuyên nghiệp, có thể có tính đàn hồi, có hiệu quả vận dụng ngôn ngữ đẻ làm việc.
3.Có khả năng tùy ý thể hiện bản thân một cách lưu loát mà không để lộ rõ ràng là phải tìm những từ ngữ.
4.Có khả năng rõ ràng đối với các chủ đề phức tạp mà tiến hành biên soạn, trình bày thể loại và tính liên kết cấu trúc một cách hoàn chỉnh.
Chương trình thảo luận chủ đề Hoa ngữ cao cấp
Chủ đề về tin tức thời sự
Chủ đề về tư tưởng xã hội
Chủ đề về kinh doanh thương mại
Số lượng từ vựng: 5000 từ Cấu trúc ngữ pháp: 500 – 700 dạng
1.Chương trình Hoa ngữ cao cấp chủ yếu là các tin tức và nội dung biên tập của tờ báo, để cho sinh viên đối với tất cả các thông tin sâu sắc hơn, có thể quan sát suy nghỉ để hiếu một cách thoải mái và thông suốt tiến hành trao đổi và biện luận về ý kiến.
2.Có khả năng tóm tắt bằng miệng, văn bản khác nhau của thông tin, sau đó trong cùng một powerpoint có thể đàm luận và thuyết minh lại từ đầu.
3.Ngay cả trong trường hợp phức tạp hơn, sự tự do để thể hiện bản thân và để phân biệt chính xác giữa các hàm ý.

 

Chương trình lớp chuyên khóa môn chính thích hới đối tượng:

1. Người nước ngoài có hứng thú với tiếng Trung.
2. Mỗi chương trình trình độ khác nhau, vui lòng hãy theo kết quả báo cáo của trắc nghiệm trình độ. Trang web trắc nghiệm trình độ:
 

 

Xin chú ý:

  1. Lớp tập thể lớp chuyên mỗi tháng mở lớp mới, ngày mở lớp và thời gian lên lớp học như biểu dưới đây
  2. Chương trình ngắn hạn( 2-10 tuần) và lớp tập thể lớp chuyên mở lớp cùng ngày
  3. Chương trình của trường là giáo sư giảng dạy chữ phồn thể
2018 MLC 團體密集班開課時間表
Tháng Thời gian kì học Họp hội thuyết minh cho sinh viên mới Ngày đầu tiên lên lớp Hạn cuối Đăng ký Hạn cuối Đóng tiền Ngày nghỉ lễ
Tháng một 01/10~04/03 01/09 01/10 2017/11/24 2017/12/1

☺ 01/01 (Mon.)

 

☺ 02/10~02/20
☺ 02/28 (Wed.)

 

☺ 04/04 (Wed.)
☺ 04/05 (Thur.)
☺ 04/06 (Fri.)

 

☺ 05/01 (Tue.)

 

☺ 06/18 (Mon.)

 

☺ 09/24 (Mon.)

 

☺ 10/10 (Wed.)

 

☺ 12/31 (Mon.)

Tháng hai 02/07~05/02 02/06 02/07 2017/12/22 2017/12/29
Tháng ba 03/14~05/30 03/13 03/14 01/26 02/02
Tháng tư 04/11~06/26 04/10 04/11 02/23 03/2
Tháng năm 05/09~07/24 05/08 05/09 03/23 03/30
Thang sáu 06/06~08/21 06/05 06/06 04/20 04/27
Tháng bảy 07/04~09/18 07/03 07/04 05/18 05/25
Tháng tám 08/01~10/16 07/31 08/01 06/15 06/22
08/29~11/13 08/28 08/29 07/13 07/20
Tháng chín 09/26~12/11 09/25 09/26 08/10 08/17
Tháng mười 10/24~2019/01/09 10/23 10/24 09/07 09/14
Tháng mười một 11/21~2019/02/13 11/20 11/21 10/05 10/12
Tháng mười hai 12/19~2019/03/13 12/18 12/19 11/02 11/09

 

1. Bảng học phí

Số tuần
Duration
(start from the first class of a term)
Chương trình nguyên giá Chương trình giá khuyến mãi
15hrs/tuần
15 hrs/wk
Môn chính cho trung cấp trở lên
10 hrs/tuần Major class for Pre-intermediate and above levels 10 hrs/we
15hrs/tuần
15 hrs/wk
Môn chính cho trung cấp trở lên
10 hrs/tuần Major class for Pre-intermediate and above levels 10 hrs/we
2 $8,000 $6,500 $6,500 $5,600
3 $10,800 $9,200 $9,000 $8,300
4 $13,500 $11,300 $12,000 $10,500
5 $15,600 $13,500 $14,000 $12,600
6 $17,800 $15,600 $16,200 $14,200
7 $20,000 $17,800 $18,300 $15,800
8 $22,000 $19,500 $20,000 $17,500
9 $23,700 $21,000 $21,600 $19,000
10 $25,500 $22,700 $22,600 $20,000
Full-term $27,000 $23,700 $24,300 $21,300
Học phí nêu trên không bao gồm phí học sinh mới đăng ký 300 nhân dân tệ và phí sách giáo khoa ( sách giáo khoa mỗi khóa khoảng 500-1000 đài tệ)
 

2. Xin tham khảo bảng kỳ hạn dưới đây khuyến mãi cho chương trình

năm 2018

Thời gian học kì Class Period Thời hạn học viên nộp phí sớm nhất Early Bird Payment Deadline
01/10-04/3 2017/12/22
02/07-05/02 01/19
03/14-05/30 02/23
04/11-06/26 03/23
05/09-07/24 04/20
06/06-08/21 05/18
07/04-09/18 06/15
08/01-10/16 07/13
08/29-11/13 08/10
09/26-12/11 09/07
10/24-2019/01/09 10/05
11/21-2019/02/13 11/02
12/19-2019/03/13 11/30


3. khuyến mãi cho chương trình dài hạn:

Cùng lúc đăng ký khóa học cho một học kỳ trở lên, áp dụng khuyến mãi cho học phí sau

Số tuần đăng ký Giá khuyến mãi Nguyên giá Chuyên án khuyến mãi
2 học kì 47,600NT 54,000NT 【khuyến mãi 1】+【khuyến mãi 2】 Toàn bộ học phí chiết khấu 10%, khuyến mãi thêm 1,000 đài tệ ngay lập tức tiết kiệm được 6,500 đài tệ
3 học kì 70,400NT 81,000NT 【khuyến mãi 1】+【khuyến mãi 2】 Toàn bộ học phí chiết khấu 10%, khuyến mãi thêm 2,500 đài tệ ngay lập tức tiết kiệm được 10,600 đài tệ
4 học kì 92,700NT 108,000NT 【khuyến mãi 1】+【khuyến mãi 2】 Toàn bộ học phí chiết khấu 10%, khuyến mãi thêm 4,500 đài tệ ngay lập tức tiết kiệm được 15,300 đài tệ
5 học kì 115,000NT 135,000NT 【khuyến mãi 1】+【khuyến mãi 2】 Toàn bộ học phí chiết khấu 10%, khuyến mãi thêm 6,500 đài tệ ngay lập tức tiết kiệm được 20,000 đài tệ
6 học kì 137,300NT 162,000NT 【khuyến mãi 1】+【khuyến mãi 2】 Toàn bộ học phí chiết khấu 10%, khuyến mãi thêm 8,500 đài tệ ngay lập tức tiết kiệm được 24,700 đài tệ
◆Giá khuyến mãi trên không được sử dụng kết hợp cùng với các chương trình khuyến mãi khác.
◆Học phí nêu trên không bao gồm phí học sinh mới đăng ký 300 nhân dân tệ và phí sách giáo khoa ( sách giáo khoa mỗi khóa khoảng 500-1000 nhân dân tệ)

4. Các khuyến mãi khác

•Giới thiệu người thân và bạn bè được tích điểm là 500 đài tệ.
1.Áp dụng cho học sinh đăng ký tham gia khóa học lớp học tập thể của trung tâm Hoa ngữ (hoàn thành một học kỳ, 15 giờ mỗi tuần ).
2.Mỗi lần giới thiệu thành công một học viên mới đăng ký thì được tích lũy 1 điểm.
3.Đăng ký hoàn thành một khóa học của lớp học chuyên ( lớp mỗi ngày học ba tiếng), bạn có thể sử dụng điểm tích lũy khấu trừ qua phần học phí, mỗi điểm có thể được khấu trừ 500 đài tệ. Mỗi học kỳ có thể khấu trừ nhiều nhất là hai điểm.
4.Tất cả các tích điểm phải sử dụng hết trong vòng hai năm kể từ ngày giới thiệu.
5.Trung tâm Hoa ngữ MLC giải thích về quyền quy định bảo lưu cho việc tích điểm và khuyến mãi,đồng thời có quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi các quy định có liên quan ( bao gồm nhưng không giới hạn có đủ điều kiện để tham gia, tính tích lũy điểm và tiêu chuẩn trao đổi vvv ) .


 
 
5. Học sinh học kỳ hạn ngắn học một học kỳ, hoặc chỉ chọn học những môn chính trung cấp( 10 hrs/tuần ), thì không được áp dụng bất kỳ chương trình khuyến mãi nào.