Chương trình lớp chuyên Hoa Ngữ

Khóa học chuyên Hoa Ngữ, đối với học viên sơ cấp sẽ áp dụng những phương pháp chuyên sâu cơ bản, để giúp sinh viên nhanh chóng xây dựng các kỹ năng ban đầu về nghe nói đọc và viết. Sinh viên Trung cấp trở lên, giờ lên lớp được chia thành hai phần, gồm khóa học môn chính và tự chọn. Môn chính là một chương trình đào tạo tổng hợp nghe nói đọc và viết, môn học tự chọn sinh viên có thể theo nhu cầu học tập và hứng thú của mình , phù hợp với trình độ mà tự do lựa chọn các khóa học.


Giới thiệu chương trình môn chính

Chương trình môn chính Hoa Ngữ là các khóa học đào tạo tổng hợp như nghe, nói, đọc và viết, khai thác các lớp học nhỏ, mỗi lớp 6-12 sinh viên. Chiếu theo trình độ Hoa Ngữ của sinh viên mà sắp lớp, tổng cộng được chia thành 10 trình độ. Lớp sơ cấp đào tạo vững chắc mỗi ngày học ba giờ, nhanh chóng thiết lập cơ bản khả năng nghe nói đọc và viết, để sinh viên không có vấn đề gì trong cuộc sống ở Đài Loan. Lớp trung cấp trở lên, mỗi ngày học hai giờ và có thể tự do lựa chọn thêm mỗi ngày học một giờ của khóa học tự chọn (đối với sinh viên visa du học là môn bắt buộc phải chọn học), tiếp tục ổn định khả năng tiếng Trung của sinh viên, đào tạo từ các cuộc đối thoại và đọc các bài viết, dần dần tích lũy trình độ tiếng Trung của sinh viên, để sinh viên có thể độc lập đọc báo và tạp chí, xem thời sự tin tức mà không phải trở ngại.
 
sách giáo khoa Từ vựng / ngữ pháp / nội dung
Chương trình Hoa ngữ sơ cấp 1
Giáo trình Ứng dụng xem nghe Hoa ngữ 1
Bài tập Ứng dụng xem nghe Hoa ngữ quyển 1
Lớp cơ bản luyện tập trực tuyến TOCFL trên mạng.
Số lượng từ vựng: 400 từ Cấu trúc ngữ pháp : 43 dạng
1.Chương trình chủ yếu giảng dạy điểm chính là phiên âm chữ La Tinh hoặc Phiên âm Đài Loan, thanh điệu biến hóa, khả năng giao tiếp cơ bản, luyện tập chữ Hán và những câu đơn giản.
Chương trình Hoa ngữ sơ cấp 2
Giáo trình Ứng dụng xem nghe Hoa ngữ 2
Bài tập Ứng dụng xem nghe Hoa ngữ quyển 2
Lớp cơ bản luyện tập trực tuyến TOCFL trên mạng
Số lượng từ vựng: 860 từ Cấu trúc ngữ pháp: 94 dạng
1.Chương trình Hoa ngữ sơ cấp 2 giúp bạn hiểu và thành thạo cách thức biểu đạt hằng ngày khi sử dụng và bạn cũng có thể sử dụng những từ ngữ rất đơn giản để đáp ứng các nhu cầu cơ bản.
2.Có khả năng giới thiệu bản thân cùng người khác và có thể hỏi đáp về bối cảnh của cá nhân, chẳng hạn như sống ở đâu, nhận biết ai hay hỏi đáp những gì về sự vật và các vấn đề khác.
3.Trên giao tiếp, có thể với đối phương nói chậm lại, dùng từ rõ ràng và cung cấp hỗ trợ đề ra trước để trao đổi đơn giản trong giao tiếp.
Chương trình Hoa ngữ sơ cấp 3
Giáo trình Ứng dụng xem nghe Hoa ngữ 3
Bài tập Ứng dụng xem nghe Hoa ngữ quyển 3
TOCFL Tăng cường luyện đọc 1
Lớp cơ bản luyện tập trực tuyến TOCFL trên mạng
Số lượng từ vựng: 1420 từ Cấu trúc ngữ pháp: 165 dạng
1.Chương trình Hoa ngữ sơ cấp 3 mở lớp là dành cho sinh viên đã có khả năng hằng ngày trò chuyện những câu thông thường. Sinh viên dựa theo trình độ cơ bản mà có thể thiết lập những câu phức tạp hơn để tiếp nhận thêm những kiến thức mới về ngữ pháp hơn.
2.Để giúp bạn có thể hiểu được đa số những câu liên quan đến lĩnh vực và những từ phổ biến( ví dụ : các thông tin rất cơ bản của cá nhân và gia đình, mua sắm, môi trường địa lý địa phương, công việc).
3.Đối với công việc thường đơn giản có thể giao tiếp tốt, công việc này đòi hỏi phải có một cách đơn giản và trực tiếp đến các thói quen quen thuộc của việc trao đổi thông tin
4.Bạn có thể đơn giản trần thuật bối cảnh về cá nhân, xung quanh môi trường và nhu cầu tình hình của các sự vật khác.
Chương trình Hoa ngữ trung cấp 1
Giáo trình Ứng dụng xem nghe Hoa ngữ 3
Bài tập Ứng dụng xem nghe Hoa ngữ quyển 3
TOCFL Tăng cường luyện đọc 2
Lớp sơ cấp luyện tập trực tuyến TOCFL trên mạng
Số lượng từ vựng: 2125 từ Cấu trúc ngữ pháp: 230 dạng
1.Chương trình Hoa ngữ khoa Trung cấp chủ yếu nhằm mục đích đối với các trường hợp nghề nghiệp thông thường, trường học, giải trí..., thường gặp phải khi quen thuộc các sự vật, sau khi bạn nghe hoặc nhìn thấy các thông tin tiêu chuẩn và rõ ràng, có thể hiểu được các điểm quan trọng và cũng tăng cường đào tạo thêm cho sinh viên về khả năng nghe nói đọc viết, nâng cao đối với sự hiểu biết sâu sắc về các từ, nghĩa và ứng dụng.
2.Mục tiêu ngôn ngữ của sinh viên trong khi du lịch, khả năng đối phó với hầu hết xuất hiện là ở những tình trạng thông thường.
3.Đối với thành thạo và cá nhân cảm thấy hứng thú có thể biên soạn chủ đề đơn giản.
4.Có khả năng mô tả được kinh nghiệm, sự kiện, ước mơ, hy vọng và chí hướng, đối với cách nhìn và kế hoạch có thể ngắn gọn diễn đạt thuyết minh và giải thích lý do.
Chương trình Hoa ngữ trung cấp 2
Giáo trình Ứng dụng xem nghe Hoa ngữ 4
Bài tập Ứng dụng xem nghe Hoa ngữ quyển 4
TOCFL Tăng cường luyện đọc 3
Lớp sơ cấp luyện tập trực tuyến TOCFL trên mạng
Số lượng từ vựng: 2750 từ Cấu trúc ngữ pháp: 290 dạng
1.Chương trình Hoa ngữ khoa Trung cấp chủ yếu nhằm mục đích đối với các trường hợp nghề nghiệp thông thường, trường học, giải trí..., thường gặp phải khi quen thuộc các sự vật, sau khi bạn nghe hoặc nhìn thấy các thông tin tiêu chuẩn và rõ ràng, có thể hiểu được các điểm quan trọng và cũng tăng cường đào tạo thêm cho sinh viên về khả năng nghe nói đọc viết, nâng cao đối với sự hiểu biết sâu sắc về các từ, nghĩa và ứng dụng.
2.Mục tiêu ngôn ngữ của sinh viên trong khi du lịch, khả năng đối phó với hầu hết xuất hiện là ở những tình trạng thông thường.
3.Đối với thành thạo và cá nhân cảm thấy hứng thú có thể biên soạn chủ đề đơn giản.
4.Có khả năng mô tả được kinh nghiệm, sự kiện, ước mơ, hy vọng và chí hướng, đối với cách nhìn và kế hoạch có thể ngắn gọn diễn đạt thuyết minh và giải thích lý do.
Chương trình Hoa ngữ trung cấp 3
Giáo trình Ứng dụng xem nghe Hoa ngữ 4
Bài tập Ứng dụng xem nghe Hoa ngữ quyển 4
TOCFL Tăng cường luyện đọc 4
Lớp sơ cấp luyện tập trực tuyến TOCFL trên mạng
Số lượng từ vựng: 3375 từ Cấu trúc ngữ pháp: 360 dạng
1.Chương trình Hoa ngữ khoa Trung cấp chủ yếu nhằm mục đích đối với các trường hợp nghề nghiệp thông thường, trường học, giải trí..., thường gặp phải khi quen thuộc các sự vật, sau khi bạn nghe hoặc nhìn thấy các thông tin tiêu chuẩn và rõ ràng, có thể hiểu được các điểm quan trọng và cũng tăng cường đào tạo thêm cho sinh viên về khả năng nghe nói đọc viết, nâng cao đối với sự hiểu biết sâu sắc về các từ, nghĩa và ứng dụng.
2.Mục tiêu ngôn ngữ của sinh viên trong khi du lịch, khả năng đối phó với hầu hết xuất hiện là ở những tình trạng thông thường.
3.Đối với thành thạo và cá nhân cảm thấy hứng thú có thể biên soạn chủ đề đơn giản.
4.Có khả năng mô tả được kinh nghiệm, sự kiện, ước mơ, hy vọng và chí hướng, đối với cách nhìn và kế hoạch có thể ngắn gọn diễn đạt thuyết minh và giải thích lý do.
Chương trình Hoa ngữ trung cao cấp 1

Giáo trình Ứng dụng xem nghe Hoa ngữ 5
    Bài tập Ứng dụng xem nghe Hoa ngữ quyển 5
TOCFL Tăng cường luyện đọc 5
Lớp trung cấp TOCFL luyện tập trực tuyến trên mạng

Số lượng từ vựng: 3800 từ Cấu trúc ngữ pháp: 400 dạng
1.Chương trình Hoa ngữ khoa trung cao cấp nội dung càng sâu hơn, chủ yếu mở lớp là dành cho sinh viên đã học qua khóa trung cấp và có trình độ như khóa trung cấp.
2.Sinh viên nhằm mục đích vào văn chương phức tạp của chủ đề, có thể hiểu được các điểm quan trọng cụ thể và trừu tượng. Chủ đề bao gồm về thảo luận kỹ thuật cá nhân và lĩnh vực chuyên nghiệp.
3.Có thể tức khắc vế ngôn ngữ với mục đích trao đổi, nhất định lưu loát mà không cảm thấy khẩn trương.
4.Đối với một số đáng kể của các chủ đề có thể viết ra một bài văn đầy đủ và chi tiết mà mục đích nhằm mô tả với tất cả các vấn đề quan trọng và nêu ra được ưu điểm và khuyết điểm đó.
Chương trình Hoa ngữ trung cao cấp 2
Giáo trình Ứng dụng xem nghe Hoa ngữ 5
    Bài tập Ứng dụng xem nghe Hoa ngữ quyển 5
TOCFL Tăng cường luyện đọc 6
Lớp cao cấp TOCFL luyện tập trực tuyến trên mạng
Số lượng từ vựng: 4230 từ Cấu trúc ngữ pháp: 430 dạng
1.Chương trình Hoa ngữ trung cao cấp giúp sinh viên hiểu được lĩnh vực thông thường và bài dài chữ khó, nhận thức được những ý nghĩa ẩn sâu.
2.Đối với mục đích giao tiếp ngoài xã hội,học thuật và chuyên nghiệp, có thể có tính đàn hồi, có hiệu quả vận dụng ngôn ngữ đẻ làm việc.
3.Có khả năng tùy ý thể hiện bản thân một cách lưu loát mà không để lộ rõ ràng là phải tìm những từ ngữ.
4.Có khả năng rõ ràng đối với các chủ đề phức tạp mà tiến hành biên soạn, trình bày thể loại và tính liên kết cấu trúc một cách hoàn chỉnh.
Chương trình thảo luận chủ đề Hoa ngữ cao cấp
Chủ đề về tin tức thời sự
Chủ đề về tư tưởng xã hội
Chủ đề về kinh doanh thương mại
Số lượng từ vựng: 4000-5000 từ Cấu trúc ngữ pháp: 500-700 dạng
1.Chương trình Hoa ngữ cao cấp chủ yếu là các tin tức và nội dung biên tập của tờ báo, để cho sinh viên đối với tất cả các thông tin sâu sắc hơn, có thể quan sát suy nghỉ để hiếu một cách thoải mái và thông suốt tiến hành trao đổi và biện luận về ý kiến.
2.Có khả năng tóm tắt bằng miệng, văn bản khác nhau của thông tin, sau đó trong cùng một powerpoint có thể đàm luận và thuyết minh lại từ đầu.
3.Ngay cả trong trường hợp phức tạp hơn, sự tự do để thể hiện bản thân và để phân biệt chính xác giữa các hàm ý.