Giới thiệu khóa học

Để thích ứng với thói quen học tập không giống nhau và yêu cầu đặc biệt của học viên , đồng thời tạo cơ hội cho học viên bồi dưỡng kỹ năng nghe , nói , đọc, viết , trung tâm thiết lập khóa học cá nhân từ 1 - 4 người . Bên cạnh việc phối hợp với trình độ và yêu cầu của học viên , nhà trường sẽ chọn giáo trình giảng dạy thích hợp đồng thời cung cấp giáo viên chuyên nghiệp có kinh nghiệm lâu năm tiến hành giảng dạy theo 2 ngôn ngữ ( Nhật – Trung , Hàn – Trung , Anh – Trung ) hoặc hoàn toàn dùng tiếng Trung , nhanh chóng đáp ứng yêu cầu và đạt được mục đích học tập của học viên .


Thời gian lên lớp

1. 1. Mỗi tiết 50 phút , mỗi tuần phải lên lớp ít nhất 2 tiếng .
2. Học viên có thể chọn thời gian lên lớp : Từ thứ 2 – thứ 6 , từ 8 giờ 10 phút sáng đến 5 giờ chiều . Khóa học buổi tối vui lòng liên hệ để được hướng dẫn .
3.Khi khóa học bắt đầu không được yêu cầu thay đổi thời gian học , có việc thì phải xin nghỉ học trước hoặc nếu học viên nghỉ học vì bất cứ lí do gì cũng không được hoàn trả học phí .
4. Bởi vì phát sinh thảm họa tự nhiên mà chính phủ yêu cầu nghỉ học nghỉ làm , nhà trường sẽ căn cứ quy định dạy bù để xử lí , học viên không được yêu cầu hoàn trả học phí .


Cách thức xin nghỉ phép

1. Mời học viên đến văn phòng trường để xin nghỉ phép trước 1 ngày, ngày học viên nghỉ phép này nhà trường không có trách nhiệm dạy bù, học viên không được phép nhờ người khác đi học giùm.
2. Học viên đã tuân theo những quy định nghỉ phép có thể thương lượng với giáo viên tìm thời gian thích hợp để học bù, tuyệt đối không được hoàn phí.
3. Với những lớp học có quy định thời gian lên lớp, nếu vượt quá thời gian nghỉ phép quy định sẽ không được hoàn trả tiền đặt cọc ban đầu.
Lớp cá nhân – Tài liệu giảng dạy
Cấp độ Nâng cao kỹ năng nghe nói Nâng cao kỹ năng đọc viết Kết hợp nghe nói đọc viết Tiếng trung thương mại
Nhập môn Chinese Pronunciation (Live ABC)
漢語大師1(漢網)
新初學漢字(Panda Media) 實用視聽華語1(正中)  
Sơ cấp 漢語大師2(漢網)
初級口語表達1(文大)
初級口語表達2(文大)
Live互動華語雜誌(Live ABC)
初級閱讀訓練(文大)
初級中文閱讀(師大)
實用中文讀寫1(正中)
遠東生活華語1(遠東)
實用視聽華語2(正中)
職場華語600句(書林)
商務華語600句(書林)
Trung cấp 漢語大師3(漢網)
漢語大師4(漢網)
中級口表達1(文大)
Live互動華語雜誌(Live ABC)
中級閱讀訓練(文大)
中級中文閱讀(師大)
中級看圖寫作(文大)
遠東生活華語2(遠東)
實用視聽華語3(正中)
實用視聽華語4(正中)
遠東商務漢語 1
Trung cao cấp 中高級口語表達(文大) 今日台灣(東海大學)
齊白石的一生(文鶴)
中高級書信寫作(文大)
中高級成語妙用(文大)
遠東生活華語3(遠東) 談生意(新學林)
商業經營討論(文大)
即席漢語大師(漢網)
Cao cấp 迷你廣播劇(正中)
思想與社會(南天)
高級口語表達(文大)
新聞時事討論(文大)
讀報學中文(正中)
讀報學華語三(師大)
從精讀到泛讀(師大)
實用視聽華語5(正中) 實用商業會話 1(師大)
實用商業會話 2(師大)