Trại hè tiếng Trung dành cho trẻ em 

• Trẻ em ở nước ngoài từ 7-9 tuổi trở về Đài Loan trong kỳ nghỉ hè
• Học sinh nước ngoài 7-9 tuổi thích học tiếng Trung


Trại hè tiếng Trung dành cho thanh

thiếu niên

• Thanh thiếu niên ở nước ngoài tuổi từ 10-13 đang quay trở lại Đài Loan trong mùa hè
• Người nước ngoài 10-13 tuổi thích học tiếng Trung