Những văn kiện cần thiết khi đi gia hạn visa

Nếu visa của bạn có hạn 60 ngày , trong vòng 60 ngày kể từ ngày đến Đài Loan bạn phải đi gia hạn visa , tốt nhất nên đi gia hạn 1 tuần trước ngày hết hạn visa
  1. Đầu tiên bạn phải đến văn phòng trường nộp học phí của kỳ học sau(學費繳交申請表 PDF )。
  2. Vui lòng đăng ký giấy chứng nhận, giấy chuyên cần trực tuyến--liên kết 
  3. Đem hộ chiếu , thẻ cư trú , đơn xin gia hạn visa , giấy chứng nhận của nhà trường, giấy chuyên cần đến cục di dân để gia hạn visa

     

Văn phòng trường có thể cấp văn kiện sau:

Giấy tờ Giấy chứng nhận đăng ký Giấy chuyên cần
Cách đăng ký Vui lòng đăng ký trực tuyến Vui lòng đăng ký trực tuyến
Lệ phí       

20 kuai

Đối với văn bản muốn nhận ngay, giá của mỗi tài liệu sẽ được tăng gấp đôi

20 kuai

Đối với văn bản muốn nhận ngay, giá của mỗi tài liệu sẽ được tăng gấp đôi

Thời gian thủ tục

Chứng từ thanh toán từ 9 giờ sáng đến 11 giờ tối: nhận sau 12 giờ trưa

Chứng từ thanh toán từ 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều: nhận sau 4 giờ chiều

Chứng từ thanh toán sau 3 giờ chiều: nhận vào ngày hôm sau

Chứng từ thanh toán từ 9 giờ sáng đến 11 giờ tối: nhận sau 12 giờ trưa

Chứng từ thanh toán từ 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều: nhận sau 4 giờ chiều

Chứng từ thanh toán sau 3 giờ chiều: nhận vào ngày hôm sau