giới thiệu khóa học

   Thời gian mở lớp                                           
  Lần 1:03/07/2023-21/07/2023
  Lần 2:24/07/2023-11/08/2023

   

   

   Lệ phí                                                              

   Học phí   
  lần đầu tiên báo danh  35,000 Đài tệ 
   

   Phí báo danh : miễn phí
   

  Bữa trưa 1,800 Đài tệ / nhiều lần

   

   Cách báo danh     
  (A)Trực tiếp đến văn phòng trung tâm điền đơn báo danh.
  (B)Lên mạng báo danh
  https://forms.gle/ARC3H3HAUyaZKHsD8

   

  ưu đãi

  (A) Trước ngày 31/3, đăng ký sớm, giảm 20% 28.000 Đài tệ cho học viên cũ và giảm 10% 31.500 Đài tệ cho học viên mới.
  (B) Sau ngày 31 tháng 3, nếu có nhiều hơn ba người trong một nhóm, giá gốc sẽ được giảm 1.000 nhân dân tệ cho mỗi người.
  (C) Sau ngày 31/3, giảm 5% NT66.500 khi đăng ký một lần hai hạng.

   

  mỗi người chỉ được sử dụng một loại ưu đãi .
   

    Hạn chót đăng kýcho đến khi đủ học sinh