Những văn kiện cần thiết khi đi gia hạn visa

Nếu visa của bạn có hạn 60 ngày , trong vòng 60 ngày kể từ ngày đến Đài Loan bạn phải đi gia hạn visa , tốt nhất nên đi gia hạn 1 tuần trước ngày hết hạn vis
  1. Đầu tiên bạn phải đến văn phòng trường nộp học phí của kỳ học sau(學費繳交申請表 PDF )。
  2. Xin giấy chứng nhận của nhà trường PDF 。
  3. Đem hộ chiếu , thẻ cư trú , đơn xin gia hạn visa , giấy chứng nhận của nhà trường đến cục di dân để gia hạn visa

     

Văn phòng trường có thể cấp văn kiện sau:

Giấy tờ Giấy chứng nhận đăng ký Giấy chứng nhận đăng ký
Cách nộp đơn Điền vào giấy t Điền vào giấy t
Điền vào giấy t        

20 kuai

Đối với văn bản khẩn cấp, giá của mỗi tài liệu sẽ được tăng gấp đôi

20 kuai

Đối với văn bản khẩn cấp, giá của mỗi tài liệu sẽ được tăng gấp đôi

所須時間

Nộp giấy tờ từ 9 giờ đến 12 giờ : lấy sau 1 giờ chiều

Nộp giấy tờ sau 1 giờ đến 4 giờ : lấy sau 5 giờ chiều

16:00之後申請,可於隔天領取

Nộp giấy tờ từ 9 giờ đến 12 giờ : lấy sau 1 giờ chiều

Nộp giấy tờ sau 1 giờ đến 4 giờ : lấy sau 5 giờ chiều

16:00之後申請,可於隔天領取