Gia hạn thẻ cư trú

Chú ý trước khi thẻ cư trú hết hạn 2 tuần , hãy chuẩn bí những giấy tờ sau đến cục di dân để gia hạn.Văn kiện cần thiết : Thẻ cư trú , hộ chiếu , giấy chứng nhận của nhà trường , bảng chuyên cần , 1 ảnh 4x6

 

※ Văn phòng trường có thể cấp văn kiện sau

Giấy chứng nhận Giấy chứng nhận đăng ký Bảng chuyên cần
Cách xin giấy chứng nhận Vui lòng đăng ký trực tuyến Vui lòng đăng ký trực tuyến
Phí        

20 tệ

Nếu lấy ngay văn kiện : 40 tệ

20 tệ

Nếu lấy ngay văn kiện : 40 tệ

Thời gian

Thời gian thanh toán: 13:00 09: 00 ~ 12: 00 nhận hồ sơ


Thời gian thanh toán: 12: 00 ~ 16: 00, và nhận hồ sơ sau 17:00.


Thanh toán sau 4:00 chiều, và tài liệu sẽ được nhận vào ngày hôm sau.

Thời gian thanh toán: 13:00 09: 00 ~ 12: 00  nhận hồ sơ


Thời gian thanh toán: 12: 00 ~ 16: 00, và nhận hồ sơ sau 17:00.


Thanh toán thực hiện sau 4:00 chiều, và tài liệu sẽ được nhận vào ngày hôm sau.