Làm thẻ cư trú

1. Để làm được thẻ cư trú , yêu cầu các bạn phải đi học liên tục , đầy đủ 4 tháng trở lên và nộp học phí của khoá học sau .
Đầu tiên bạn phải vào trang web của bộ ngoại giao điền vào đơn đăng ký trên mạng, nếu tìm được 1 người bạn Đài Loan đứng ra làm người bảo lãnh cho bạn là tốt nhất , sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều .
Sau khi điền vào giấy tờ thủ tục cần thiết , bộ Ngoại giao sẽ thông báo kết quả cho bạn trong vòng ít nhất 3 ngày .

 


2. Bộ ngoại giao
Văn kiện cần thiết : Hộ chiếu , Giấy chứng nhận của nhà trường , Bảng chuyên cần , Bảng điểm 、
chứng minh tài chính 2000 USD hoặc 60000 đài tệ , kiểm tra sức khoẻ , phí thủ tục 3000 tệ( học sinh quốc tịch Mỹ 5760 tệ ) 2 ảnh 4x6 phông nền trắng , kế hoạch học tập , hợp đồng thuê nhà .

 


3. Cục di dân
Sau khi lấy được thẻ cư trú , vui lòng đến cục di dân gia hạn visa bình thường .
Văn kiện cần thiết : Hộ chiếu , Giấy chứng nhận của nhà trường , Bảng chuyên cần , Bảng điểm , 2 ảnh 4x6 phông nền trắng , phí thủ tục 1000 tệ .

 


4. Dưới đây là các bệnh viện các bạn có thể đến kiểm tra sức khỏe

Số thứ tự Tên bệnh viện Khu vực Thời hạn hiệu lực
1 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 基隆市 30/06/2020
2 財團法人基督長老教會馬偕紀念醫院 (臺北院區) 台北市 31/12/2020
3 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 (總院) 台北市 30/06/2018
4 台北市立聯合醫院-陽明院區 台北市 30/06/2018
5 台北市立聯合醫院-忠孝院區 台北市 30/06/2018
6 台北市立聯合醫院-仁愛院區 台北市 30/06/2018
7 臺北市立聯合醫院-和平婦幼院區 (和平) 台北市 30/06/2018
8 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 台北市 30/06/2018
9 台北市立聯合醫院-中興院區 台北市 30/06/2018
10 三軍總醫院松山分院附設民眾診療服務處 台北市 31/12/2020
11 財團法人基督長老教會馬偕紀念醫院 (淡水院區) 新北市 30/06/2019
12 財團法人徐元智先生醫藥基金會附設亞東紀念醫院 新北市 30/06/2018
13 財團法人天主教會耕莘醫院(新店總院) 新北市 30/06/2018
14 衛生福利部雙和醫院 新北市 30/06/2019