Dịch vụ đưa đón ở sân bay

Airport Pick Up Service:

Nếu muốn đón hoặc đưa ra sân bay thì vui lòng liên lạc trước với chúng tôi để tiện sắp xếp . Từ Taipei đến sân bay Tiaoyuan , 1 chiều là 1500 tệ ~2500 tệE-mail:mlc@sce.pccu.edu.tw