Bảo hiểm toàn dân

Sau khi lấy được thẻ cư trú 6 tháng , học viên có thể đăng ký bảo hiểm toàn dân
1. Đem thẻ cư trú của bạn đến cục hành chính khu bạn đăng ký thẻ cư trú để làm bảo hiểm .
2. Đem thẻ cư trú , 1 cái ảnh 4x6 , đơn đăng ký của bạn đến cục bảo hiểm để làm thẻ bảo hiểm .
3. 6. Hàng tháng cục bảo hiểm sẽ gửi hóa đơn 749 tệ cho bạnCục bảo hiểm tại TAIPEI
台北市公園路15-1號5樓
(02) 2191-2006
Các cục hành chính tại TAIPEI
北投區 萬華區 士林區
信義區 中山區 中正區
松山區 南港區 大同區
大安區 內湖區 文山區
Các cục hành chính tại XINPEI
板橋區 樹林區 瑞芳區 三重區 蘆洲區 三峽區
中和區 新莊區 五股區 永和區 汐止區 林口區
新店區 淡水區 泰山區 土城區 鶯歌區