Bảo hiểm học sinh

1. Trước mắt , nhà trường có cung cấp dịch vụ bảo hiểm an toàn dành cho học sinh .
Bảo hiểm này bao gồm tai nạn ngoài ý muốn và phí trị liệu . Mỗi học kỳ 3 tháng ,phí bảo hiểm là 157 tệ .

2. Mỗi học sinh được tham gia đóng bảo hiểm 2 lần, lần thứ 2 ngoài những giấy tờ cần thiết cho việc đóng bảo hiểm , cần chuẩn bị thêm một số giấy tờ sau : thẻ học sinh, bản photo hộ chiếu, thẻ cư trú.span>

Chú ý ,bảo hiểm này không bao gồm ốm đau bình thường !

 

STT Hạng múc Nội dung Chú ý
1 Phí bảo hiểm 3 tháng 157 tệ(90 ngày ) Tính từ ngày đăng ký bảo hiểm
2 Bồi thường
  • Ngoài ý muốn 50 vạn
  • Phí điều trị ngoài ý muốn cao nhất là 5 vạn
 
3 Giấy tờ Cần chuẩn bị
  • Hoá đơn
  • Giấy xác nhận của bác sỹ
Mỗi lần đi khám bệnh cần xin 2 loại văn kiện này .

 

2. Chú ý
Chính phủ Đài Loan có chính sách bảo hiểm toàn dân . Sau khi học tiếng trung 6 tháng , bạn có thể đăng ký bảo hiểm này .

3.Bồi thường
Nếu phát sinh tai nạn ngoài ý muốn , hãy nhớ xin hoá đơn và giấy xác nhận củ
bác sỹ rồi gửi cho công ty bảo hiểm là có thể lấy được tiền bồi thường .