Để đăng ký giấy phép lao động, phải đáp ứng được các điều kiện sau đây:
1.  Có Visa ngôn ngữ (FR)
2.  Học trung tâm hoa ngữ tròn 1 năm.
3.  Có giấy phép cư trú.

 

 

Trước khi đăng ký giấy phép lao động, cần phải nộp lệ phí đăng ký:
Vui lòng đến bưu điện để điền vào mẫu chuyển khoản, lệ phí là 100 Đài tệ.
Số tài khoản:19058848。 Tên tài khoản: 勞動部勞動力發展署聘僱許可收費專戶


Sau khi thanh toán, vui lòng quét và lưu các tài liệu sau đây dưới dạng tệp PDF
1. Hộ chiếu quét dưới dạng tập tin điện tử (PDF)

2. Thẻ cư trú quét dưới dạng tập tin điện tử (PDF)

3. Biên lai nộp 100 đài tệ lệ phí cho bộ lao động được quét dưới dạng tập tin điện tử (PDF)

 

Cách thức đăng ký:
Đăng ký trực tuyến trên trang Web của Bộ Lao Động
Liên kết: https://ezwp.wda.gov.tw/wcfonline/wSite/Control?function=IndexPage 
 

Để biết các quy định có liên quan đến việc cấp giấy phép lao động của bộ lao động, vui lòng tham khảo:
Tiếng Trung: https://ezworktaiwan.wda.gov.tw/cp.aspx?n=99329239A3FBA2BB&s=48B2FF1146C9D16D
Tiếng Anh: https://ezworktaiwan.wda.gov.tw/en/cp.aspx?n=826B2B8EDB213BC4

 

不知道怎麼申請工作許可證,沒關係,按照步驟做,輕鬆申請工作許可證 :  

 

                                 工作許可證,請網路申請,網址: https://ezwp.wda.gov.tw/wcfonline/wSite/Control?function=IndexPage