Thông báo sinh viên

 

 

2022 Thời gian biểu& 
 

 

 


 
Những quy định cần biết

1. Thời gian lên lớp:

Mỗi tiết học kéo dài 50 phút, cách mỗi tiết học sẽ nghỉ giải lao 10 phút . Nếu trình độ không phù hợp thì trong vòng một tuần học đầu tiền khi bắt đầu khóa học có thể đến văn phòng trường đổi lớp , mỗi học viên chỉ được đổi lớp một lần .

2. Luyện tập TOCFL trên mạng:

Từ tuần học thứ 2 , các học sinh đều phải lên mạng làm bài tập TOCFL , mỗi tuần một tiếng , thời gian làm bài tập bắt đầu từ ngày thứ 4 tuần hàng tuần cho đến trước 12 giờ ngày thứ 3 của tuần tiếp theo , số lần luyện tập không giới hạn . Điểm làm bài được tính 10% trong tổng thành tích của kỳ học .
◎Trang web:http://mlc.sce.pccu.edu.tw/ ◎Tài khoản là mã học viên , mật mã là ngày tháng năm sinh của học viên .
3.Cách tính thành tích :

Tham gia lớp chuyên cả một học kỳ
Tham gia lớp chuyên cả một học kỳ Thánh tích Tổng điểm
Tháng thứ nhất Nghỉ học một tiết trừ 0.5% 20% 15%
Biểu hiện trên lớp 30%
Kiểm tra một tiết 25%
Làm bài tập về nhà 25%
Tháng thứ 2 Nghỉ học một tiết trừ 0.5% 20% 15%
Biểu hiện trên lớp 30%
Kiểm tra một tiết 25%
Làm bài tập về nhà 25%
Tháng thứ ba Nghỉ học một tiết trừ 0.5% 15% 15%
Biểu hiện trên lớp 30%
Kiểm tra một tiết 25%
Làm bài tập về nhà 30%
Luyện tập TOCFL Thời gian làm bài tập: Thứ 4 đến thứ 3 hàng tuần 10%
Kiểm tra giữa kỳ   20%
Kiểm tra cuốI kỳ   25%

 
Tham gia lớp tự chọn cả một học kỳ
Đánh giá Thánh tích Quy định
Nghỉ học 20 % Nghỉ học một tiết trừ 0.3%
Biểu hiện trên lớp 30% Khả năng ngôn ngữ của học viên : Phát biểu trên lớp , tinh thần đoàn thể , thành tích báo cáo , bài tập về nhà ……
Thái độ học tập 10% Thái độ học tập của học viên : đi học đúng giờ , thái độ với bạn học ,tích cực tham gia các hoạt động do giáo viên hướng dẫn ……
Kiểm tra giữa kỳ 20 %  
Kiểm tra cuối kỳ 20 %  


 
 
Tham gia lớp chuyên thời gian ngắn
Quy định Tổng điểm
Nghỉ học 20%
Biểu hiện trên lớp 30%
Kiểm tra một tiết 25%
Làm bài tập về nhà 20%
Luyện tập TOCFL 5%
 
Tham gia lớp tự chọn thời gian ngắn
Đánh giá Thánh tích Quy định
Nghỉ học 20 % Nghỉ học một tiết trừ 1%
Biểu hiện trên lớp 50% Khả năng ngôn ngữ của học viên
Thái độ học tập 30% Đánh giá thái độ học tập của học viên

4. Những nguyên tắc cơ bản

1.Trên lớp sử dụng tiếng trung để học tập và giảng dạy .
2.Để duy trì chất lượng học tập , trong khi lên lớp các bạn vui lòng tắt điện thoại và không nghe điện thoại khi đang học .
3.Nếu bạn muốn nghỉ học , hãy nhớ điền vào đơn xin nghỉ học 「請假單」rồi đưa cho giáo viên của bạn ký tên sau đó đem đến văn phòng trường đóng dấu . Đơn xin nghỉ học sẽ do học viên lưu giữ .

5 . Bị lưu ban hoặc thôi học

1.Bị cho thôi học do nghỉ học quá nhiều : Các học viên đến Đài Loan bằng visa học sinh , trong một kỳ học , lớp chuyên và lớp tự chọn không được nghỉ quá 30 tiếng , nếu nghỉ học 31 tiếng trở lên sẽ bị nhà trường cho thôi học . Đến muộn hoặc về sớm 15 phút trở lên thì tiết học đó bị coi như nghỉ học .
2.Bị thôi học do thành tích không đạt : Nếu tổng thành tích của lớp chuyên và lớp tự chọn không không đạt 60 điểm sẽ bị cho thôi học .
3.Bị lưu ban do thành tích không đạt :Thì thành tích kỳ thi cuối kỳ lớp chuyên phải đạt thấp nhất 60 điểm trở lên nếu không sẽ bị lưu ban , số lần bị lưu ban là không giới hạn nếu thành tích của học viên vẫn không đạt . KHÔNG HẠN CHẾ SỐ LẦN LƯU BAN .


6.Trung tâm học tập B4

1.Trường học có trung tâm kỹ thuật B4 phục vụ cho việc học tập , sau khi tan học học viên có thể xuống tầng hầm B4 lên mạng , làm bài tập TOCFL.
2.Học viên có thể đem đồ ăn nhẹ như nước ngọt , bánh mỳ đến B4 sử dụng và thư giãn .

7.Văn phòng của trung tâm Hoa ngữ ở tầng 4

1.Có bất cứ vấn đề gì về khóa học hoặc visa thì hãy nhớ đến văn phòng để được hướng dẫn và giải thích .
2.Trung tâm Hoa ngữ có cung cấp chương trình phiên dịch tình nguyện dành cho học viên nước ngoài , thời gian phục vụ tình nguyện của học viên các quốc gia được dán ở bảng thông báo trong và ngoài văn phòng .


8.Giới thiệu học sinh mới được giảm 500 Đài tệ

1.Áp dụng khi giới thiệu học sinh mới học khóa học tập trung (15 tiếng/1 tuần)
2.Mỗi lần giới thiệu 1 học sinh mới bạn sẽ tích lũy 1 điểm Happy point, mỗi điểm trị giá 500 Đài tệ.
3.Khi đăng kí khóa học tập trung học kì sau, mỗi khóa học sau bạn có thể sử dụng tối đa 2 điểm Happy point để giảm học phí
4.Hoạt động này nhà trường có thể thay đổi, tạm ngưng hoặc chấm dứt bất cứ lúc nào