Quy định rút tiền học
Chính sách hoàn lại tiền

 

 Theo quy định của Bộ Giáo dục , những giấy tờ cần thiết khi hoàn lại học phí bao gồm: "Biên lai thanh toán", "Mẫu đơn xin rút học phí", "bản gốc và bản sao của visa", "bản gốc và bản sao vé máy bay ".

A. Hoàn trả toàn hoàn học phí:
Những người có visa Đài Loan theo giấy mời nhập học tại trường Đại Học văn hóa Trung Quốc có việc gấp không thể gia hạn visa, trong vòng 7 ngày phải rời khỏi Đài Loan. Giấy tờ xin rút học phí cần phải nộp trước khi khóa học mới bắt đầu. Quá thời hạn đăng kí xin rút học phí, nhà trường sẽ xử lí theo quy định hoàn trả học phí của Bộ Giáo dục ( theo quy định phần B dưới đây). Dưới đây là một số trường hợp có thể rút toàn bộ học phí tại văn phòng trung tâm Hoa ngữ.:

(1)  Đã nộp học phí khóa học sau tuy nhiên không thể gia hạn visa hoặc thẻ cư trú, khi đó bạn có thể rút toàn bộ học phí đã nộp

(2) Khóa học mà bạn đã đăng kí không mở lớp, bạn có thể xin rút toàn bộ học phí đã nộp

(3) Điểm tổng kết của khóa học không đủ 60 điểm, nhà trường buộc bạn thôi học, bạn có thể xin rút toàn bộ học phí đã nộp cho khóa học sau.

(4) Những bạn có Visa học sinh , nếu nghỉ học quá 30 tiếng sẽ bị buộc thôi học và tiền học phí đã nộp của khóa học sau cũng có thể xin rút lại toàn bộ.


B. Hoàn trả một phần học phí:  Nhà trường căn cứ theo thời gian xin rút học phí để tính, chi tiết như sau:

(1) Trước khi khoá học khai giảng có thể rút 90% học phí

(2) Nếu như rút trước khi hoàn thành 1/3 khóa học, có thể rút lại 50% học phí

(3) Nếu đã hòan thành hơn 1/3 khóa học, nhà trường sẽ không có trách nhiệm hoàn trả bất kỳ khoản học phí nào.Quy định về hòan trả học phí áp dụng cho tất cả học viên của trung tâm Hoa Ngữ, bất kể trong hoàn cảnh nào, khi xin rút học phí đều phải nộp các giấy tờ cần thiết trước thời hạn, để làm thủ tục rút học phí theo quy định, quá thời hạn nhà trường không xử lí.
 
 


Trung tâm ngoại ngữ Đại học văn hoá Trung Quốc có quyền sửa đổi, bổ sung mọi thông tin, vui lòng liên hệ văn phòng để cập nhật những thông tin mới nhất. Ngày cập nhất mới nhất: 01/07/2015