Xin chú ý:

  1. tập thể lớp chuyên mỗi tháng mở lớp mới, ngày mở lớp và thời gian lên lớp học như biểu dưới đây.
  2. Chương trình ngắn hạn( 2-10 tuần) và lớp tập thể lớp chuyên mở lớp cùng ngày.
  3. Chương trình của trường là giáo sư giảng dạy chữ phồn thể.
  4. Hết thời hạn đăng ký và đóng tiền, trước khai giảng nếu vẫn còn chỗ trống thì vẫn có thể đăng ký, nhưng sinh viên phải lưu ý xem mình có kịp xin Visa du học không.
Lịch khai giảng lớp học nhóm 2021
Tháng Thời gian Giới thiệu về lớp Thời hạn đăng ký và thanh toán Ngày nghỉ
Học sinh mới( cần có thị thực học sinh) Học sinh cũ và học sinh mới (không cần thị thực)
Tháng một 01/27~04/27 01/26 2020/12/30 01/13

☺ 01/01 (Fri.)

 

☺ 02/06~02/16

 

☺ 03/01 (Mon.)

 

☺ 04/02 (Fri.)
☺ 04/05 (Mon.)
☺ 04/30 (Fri.)

 

☺ 06/14 (Mon.)

 

☺ 09/20 (Mon.)
☺ 09/21 (Tue.)

 

☺ 10/11 (Mon.)

 

☺ 12/31 (Fri.)

 

Tháng ba 03/03~05/21 03/02 02/03 02/17
03/31~06/21 03/30 03/03 03/17
Tháng năm 05/05~07/21 05/04 04/07 04/21
05/26~08/11 05/25 04/28 05/12
Thang sáu 06/30~09/14 06/29 06/02 06/16
Tháng bảy 07/28~10/15 07/27 06/30 07/14
Tháng tám 08/18~11/05 08/17 07/21 08/04
Tháng chín 09/22~12/08 09/17 08/25 09/08
Tháng mười 10/20~01/05 10/19 09/22 10/06
Tháng mười một 11/10~01/26 11/09 10/13 10/27
Tháng mười hai 12/15~03/14 12/14 11/17 12/01