1. Bảng học phí

Số tuần Lớp học chuyên sâu Lớp học phổ thông
15h/ tuần 15h/ tuần
(lớp chủ đạo + lớp tự chọn)
chỉ báo danh lớp chủ đạo
(12h/tuần)
chỉ báo danh lớp tự chọn
(3h/ tuần)
2 tuần $7,500 $6,500 $5,500 $1,500
3 tuần $10,000 $9,000 $7,500 $2,100
4 tuần $12,500 $11,500 $9,500 $2,700
5 tuần $15,000 $14,000 $11,500 $3,300
6 tuần $17,500 $16,500 $13,500 $3,900
7 tuần $20,000 $19,000 $15,500 $4,500
8 tuần $22,500 $21,500 $17,500 $5,100
9 tuần $24,000 $22,500 $18,500 $5,600
10 tuần $25,500 $23,500 $19,500 $6,100
Cả học kỳ $27,000 $24,300 $20,500 $6,600
Học phí không bao gồm phí báo danh dành cho học sinh mới 300 Đài tệ và tiền mua sách giáo khoa (tiền sách giáo khoa mỗi kỳ từ 500-1000 Đài tệ )。


 

2. khuyến mãi cho chương trình dài hạn

 

Khóa học chuyên sâu đăng ký từ một kỳ học trở lên ,có thể dùng các ưu đãi sau đây :

số kỳ học đăng ký giá ưu đãi nguyên giá cách thức ưu đãi
2 kỳ học 52,500 Đài tệ 54,000 Đài tệ tiết kiệm ngay 1,500 Đài tệ
3 kỳ học 78,000 Đài tệ 81,000 Đài tệ tiết kiệm ngay 3,000 Đài tệ
4 kỳ học 103,500 Đài tệ 108,000 Đài tệ tiết kiệm ngay 4,500 Đài tệ
5 kỳ học 129,000 Đài tệ 135,000 Đài tệ tiết kiệm ngay 6,000 Đài tệ
6 kỳ học 154,500 Đài tệ 162,000 Đài tệ tiết kiệm ngay 7,500 Đài tệ

Giá khuyến mãi trên không được sử dụng kết hợp cùng với các chương trình khuyến mãi khác.
Học phí nêu trên không bao gồm phí học sinh mới đăng ký 300 Đài tệ và phí sách giáo khoa ( sách giáo khoa mỗi khóa khoảng 500-1000 Đài tệ)

 

Khóa học phổ thông đăng ký từ một kỳ học trở lên ,có thể dùng các ưu đãi sau đây :

số kỳ học đăng ký giá ưu đãi nguyên giá cách thức ưu đãi
2 kỳ học 47,100 Đài tệ 48,600 Đài tệ tiết kiệm ngay 1,500元
3 kỳ học 69,900 Đài tệ 72,900 Đài tệ tiết kiệm ngay 3,000 Đài tệ
4 kỳ học 92,700 Đài tệ 97,200 Đài tệ tiết kiệm ngay 4,500 Đài tệ
5 kỳ học 115,500 Đài tệ 121,500 Đài tệ tiết kiệm ngay 6,000 Đài tệ
6 kỳ học 138,300 Đài tệ 145,800 Đài tệ tiết kiệm ngay 7,500 Đài tệ 

Giá khuyến mãi trên không được sử dụng kết hợp cùng với các chương trình khuyến mãi khác.
Học phí nêu trên không bao gồm phí học sinh mới đăng ký 300 Đài tệ và phí sách giáo khoa ( sách giáo khoa mỗi khóa khoảng 500-1000 Đài tệ)

 

 


3. Các khuyến mãi khác

•Giới thiệu người thân và bạn bè được tích điểm là 500 đài tệ.
1.Áp dụng cho học sinh đăng ký tham gia khóa học lớp học tập thể của trung tâm Hoa ngữ (hoàn thành một học kỳ, 15 giờ mỗi tuần ).
2.Mỗi lần giới thiệu thành công một học viên mới đăng ký thì được tích lũy 1 điểm.
3.Đăng ký hoàn thành một khóa học của lớp học chuyên ( lớp mỗi ngày học ba tiếng), bạn có thể sử dụng điểm tích lũy khấu trừ qua phần học phí, mỗi điểm có thể được khấu trừ 500 đài tệ. Mỗi học kỳ có thể khấu trừ nhiều nhất là hai điểm.
4.Tất cả các tích điểm phải sử dụng hết trong vòng hai năm kể từ ngày giới thiệu.
5.Trung tâm Hoa ngữ MLC giải thích về quyền quy định bảo lưu cho việc tích điểm và khuyến mãi,đồng thời có quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi các quy định có liên quan ( bao gồm nhưng không giới hạn có đủ điều kiện để tham gia, tính tích lũy điểm và tiêu chuẩn trao đổi vvv ) .


 
 

 

4. Học sinh học kỳ hạn ngắn học một học kỳ, hoặc chỉ chọn học những môn chính trung cấp( 10 hrs/tuần ), thì không được áp dụng bất kỳ chương trình khuyến mãi nào.