Chương trình lớp chuyên khóa môn chính thích hới đối tượng:

1. Người nước ngoài có hứng thú với tiếng Trung.
2. Mỗi chương trình trình độ khác nhau, vui lòng hãy theo kết quả báo cáo của trắc nghiệm trình độ. Trang web trắc nghiệm trình độ: