Khóa Học Chuyên Sâu

Khóa học chuyên sâu, mỗi lớp 5-8 người , mỗi ngày học 3 tiếng , mỗi tuần học 15 tiếng , một học kỳ học xong 10-12 bài khóa , giúp học sinh nhanh chóng hình thanh các kỹ năng nghe nói đọc viết . Lớp học chuyên sâu dựa vào trinh độ của học sinh để phân lớp , tổng cộng có 10 cấp độ , khóa học rất phù hợp với những bạn học sinh vừa đi học và đi làm ,vừa tốc độ vừa chuyên sâu giúp học sinh đạt được đẳng cấp tiếng trung lý tưởng .


Khóa Học Phổ Thông

Khóa học phổ thông gồm lớp chủ đạo và lớp tự chọn , mỗi lớp từ 6-12 người , tổng cộng chia thành 14 đẳng cấp , lớp chủ đạo gồm 12 giờ học tiếng trung chinh , mỗi học kỳ học xong 8 bài khóa . Và có thể tự do chọn lớp học tự chọn 3 tiếng vào thứ 6 hàng tuần ., học sinh dùng visa học sinh bắt buộc phải học lớp tự chọn , dựa vào trình độ không giống nhau , có thể lựa chọn lớp tăng cường khả năng nghe , nói , đọc , như khẩu ngữ biểu đạt , đọc viết luận văn vv, hoặc lớp học văn hóa , từ ca nhạc , du lịch , diễn kịch và lớp xem phim học tiếng hoa , nhiều lựa chọn phong phú , rất phù hợp cho các bạn học sinh thích nhẹ nhàng , học tập không áp lực.
 
Tài liệu dạy học Năng lực hoa ngữ
Lớp sơ khai
Hoa ngữ hiện đại 1,2
Bài tập hoa ngữ hiện đại 1,2
Lên mạng làm bài TOCFL

Nghe :khi người nói phát âm rõ ràng , có thể hiểu được nội dung và nắm bắt trọng điểm của cuộc nói chuyện .

Nói : có thể dùng câu đơn giản để miêu tả bối cảnh cá nhân , hoạt đông quen thuộc hàng ngày , có thể miêu tả nội dung đoạn văn đơn giản .

Đọc : có thể đọc , hiểu được các từ vựng trong cuộc sống hàng ngày và trong công việc

Viết :có thể dùng các liên từ đơn giản để viết ra đoạn văn ngắn , thư điện tử ngắn , biểu đặt yêu cầu , như : cảm ơn , xin lỗi , lời mời vv.

Lớp trung cấp
Hoa ngữ hiện đại 3,4
Bài tập hoa ngữ hiện đại 3,4
Lên mạng làm bài TOCFL

Nghe : khi người nói phát âm rõ ràng bạn có thể nghe hiểu nội dung công việc ,học tập , giải trí quen thuộc , có thể hiểu đại ý và tình tiết quan trọng .

Nói : có thể trực tiếp tường thuật các sự việc liên quan đến kinh nghiệm cá nhân , ước mơ , hy vọng vv có thể nói rõ theo trinh tự kế hoạch hoặc sự kiện . có thể nêu ra lý do để bảo vệ suy nghi của bản thân .

Đọc : có thể đọc hiểu các đoạn văn có các chủ đề liên quan đến sở thích của bản thân hoặc lĩnh vực liên quan , dựa vào cách viết văn dản dị mà thành.

Viết : có thể viết chi tiết sự việc cá nhân , miêu tả kinh nghiệm , tình cảm , sự việc vv . truyền đạt tin tức, giao tiếp liên quan.

Lớp trung cao cấp
Hoa ngữ thực dụng nghe nhìn 5
Bài tập hoa ngữ thực dụng nghe nhìn 5
Lên mạng làm bài TOCFL

Nghe: Trong một thời lượng nhất định các Cuộc nói chuyện được thể hiện bằng ngôn ngữ tiêu chuẩn, bao gồm các cuộc thảo luận kỹ thuật trong lĩnh vực chuyên môn, cho dù nội dung có trừu tượng hay không, bạn có thể hiểu ý tưởng chung.

Nói: Mô tả rõ ràng và cẩn thận các chủ đề, kinh nghiệm hoặc sự kiện quan tâm; đối với các vấn đề hoặc nội dung chung gây tranh cãi, có thể trình bày những hiểu biết cá nhân và giải thích lý do theo cách có tổ chức, phát triển các lập luận rõ ràng và trích dẫn có liên quan Các ví dụ mở rộng và hỗ trợ các lập luận của họ.

Đọc: Khi đọc, nó có quyền tự chủ đáng kể, có thể áp dụng các chiến lược và tốc độ đọc khác nhau theo các văn bản và mục đích khác nhau, có phạm vi đọc từ vựng rộng.

Viết: Có thể viết một bài báo hoặc báo cáo xây dựng về lập luận, đưa ra lý do hỗ trợ hoặc phản đối quan điểm cụ thể và giải thích những ưu và nhược điểm của các khía cạnh khác nhau.

Lớp cao cấp
Chủ đề tin tức thời sự
Chủ đề tư tưởng xã hội
Chủ đề thương nghiệp kinh doanh

Nghe: Bạn có thể hiểu nội dung của các chủ đề trừu tượng hoặc phức tạp khác nhau, ngay cả khi cấu trúc hoặc mức độ liên quan của diễn ngôn không đủ rõ ràng.

Nói: Trong những dịp trang trọng, đối với các chủ đề phức tạp, trừu tượng, xa lạ, bạn có thể mô tả rõ ràng và cẩn thận các chi tiết, tích hợp các chủ đề phụ và đưa ra kết luận phù hợp; Nội dung của lập luận, có thể sử dụng các giải thích, lý do và ví dụ liên quan khác để mở rộng và hỗ trợ các lập luận của họ.

Đọc: Đọc chi tiết đầy đủ của các văn bản dài, phức tạp bất kể chủ đề có liên quan đến một lĩnh vực chuyên môn cụ thể.

Viết: Có thể viết một bản tóm tắt gần với nghĩa gốc và sắp xếp lại các văn bản dài của các chủ đề khác nhau, và sử dụng nhiều mẫu câu và các từ viết thông dụng. Toàn bộ câu chuyện rõ ràng và văn bản trơn tru, một bài báo hoặc báo cáo dài có thể được viết để giải thích các chủ đề khác nhau, và các vấn đề logic khác nhau có thể được phân tích, đề xuất và kết luận để bày tỏ ý kiến cá nhân và sử dụng nhiều câu. Loại và ngôn ngữ viết phổ biến.