Hợp tác khác ngành

Tiếng trung ngày càng thịnh hành , hiện nay hơn 1/4 dân số thế giới đang dùng tiếng trung như ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày do đó mở rộng hợp tác dạy tiếng trung ở nước ngoài là một trong những phương án trọng điểm mà MLC muốn tiến hành . MLC không ngừng chờ đợi , hy vọng có thể hoàn toàn thông qua giáo trình phong phú , đa dạng , sự phục vụ nhanh chóng và nhiệt tình giúp cho học sinh nước ngoài có thể học tập hiệu quả đồng thời lĩnh hội được văn hoá Trung Hoa . MLC luôn chào đón những giáo viên tiếng trung yêu nghề liên lạc với chúng tôi , cùng chúng tôi hợp tác , mở rộng hoạt động giảng dạy tiếng trung .

Loại hình hợp tác khác ngành

1. Khoá học nghiên cứu kỹ năng kỹ thuật:Nghiên cứu kỹ năng và nội dung khóa học kỹ thuật bằng tiếng trung
2. Xử lí các hoạt động trong khóa học:Chuyên án tổ chức nhóm và các loại hình hoạt động nghiên cứu khác
3. Liên minh tiếp thị:Đăng ký nhóm tham gia khoá học ở MLC hoặc các loại hình, hoạt động nghiên cứu .
4. Nghiên cứu và thực nghiệm giáo án điện tử:Nghiên cứu giáo áo giảng dạy tiếng trung
5. Quảng cáo hoặc tài trợ cho hoạt động:Trao đổi quảng cáo , tài trợ hoặc các loại hình của hoạt động tài trợ
6. Khác