Học bổng ngôn ngữ

Bộ giáo dục cấp học bổng ngôn ngữ cho học sinh của 1 số quốc gia không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan , giúp học sinh đến Đài Loan học tiếng trung và hiểu biết hơn về mảnh đất này , từ đó tăng gia quan hệ giao lưu , hữu nghị giữa 2 nước.
 
1.Nội dung:
(1) Học bổng 25000 tệ / tháng.

2.Thời gian cấp học bổng:
Chia thành : khóa học hè 2 tháng , 3 tháng , 6 tháng , tháng , 1 năm . Ngoài ra , trên nguyên tắc , thời gian nhận học bổng từ 1 tháng 9 năm nay đến 31 tháng 8 năm sau .

3.Yêu cầu:
(1) Đủ 18 tuổi , học lực tối thiểu là tốt nghiệp cao trung trở lên , thành tích học tập xuất sắc , phẩm chất tốt .
(2)Những trường hợp sau không có tư cách xin học bổng:
A. Quốc tịch Đài Loan hoặc Hoa Kiều.
B. Đang học ngôn ngữ tại Đài Loan.
C. Học sinh trao đổi của các trường đại học.
D. Học sinh đang nhận học bổng của Đài Loan , học bổng ngôn ngữ , học bổng của bộ giáo dục 。
E. Học sinh đang nhận hoặc có liên quan đến học bổng trợ giúp của chính phủ Đài Loan .。

4.Điều có liên quan:
(一) Kế hoạch học bổng của Đài Loan:https://taiwanscholarship.moe.gov.tw/web/index.aspx
(二) Website của bộ giáo dục:http://www.edu.tw/

5.Thời gian:
Khoảng ngày 1 tháng 2 đến 31 tháng 3 hàng năm .

6.Yêu cầu:
(1) Nhà trường có phương án học tập tiếng trung。
(2) Trung tâm Hoa ngữ có yêu cầu thời hạn nhập học , học sinh phải chú ý .
(3) Học sinh sau khi nhận được thông báo nhập học của trung tâm hoa ngữ , nên nộp đầy đủ tư liệu để xác nhận tư cách trước ngày 30 tháng 6 , nếu quá hạn sẽ coi như từ bỏ tư cách nhận học bổng .
(4) Mỗi tuần phải học 15 tiếng khoá trình bắt buộc ng bao gồm các hoạt động trải nghiệm văn hoá , nghe diễn trình , tự học ...。

7. Ngừng phát học bổng của tháng tiếp theo:
(1) 1 tháng nghỉ học quá 12 tiếng.
(2) Sau khi đến Đài Loan , kỳ học đần tiên thành tích học tập không đạt 80 điểm trở lên.
(3) Học sinh được cấp học bổng 9 tháng trở lên , nếu khi xin học bổng chưa có chứng chỉ TOCFL thì sau khi đến Đài Loan phải tham gia kỳ thi này ít nhất phải thông qua level 2 . Nếu không tuân theo , sẽ bị ngừng phát học bổng tháng sau , chi phi tham dự cuộc thi do học sinh tự trả , muộn nhất là 1 tháng trước khi tròn 1 năm nhận học bổng phải nộp chứng chỉ hoặc bảng điểm cho trung tâm hoa ngữ .

8.Ngừng cấp học bổng:
1.Thành tích của 2 học kỳ liên tiếp không đạt 80 điểm trở lên .
2.Trừ bị bệnh nặng hay sự cố ngoài ý muốn ra nếu thiếu nợ thành tích cũng sẽ bị hủy bỏ học bổng .
3.Vi phạm pháp luật Đài Loan.
4.Vi phạm quy định của trường hoặc của trung tâm Hoa ngữ.

9.Chuyển trường:
học sinh phải xin được giấy nhập học của trung tâm hoa ngữ , căn cứ vào quy định của mỗi trung tâm , tiến hành thủ tục chuyển trường .