Thông tin chỗ ở khác

 

 

Nếu vẫn chưa tìm được chỗ ở , hãy tham khảo các thông tin sau:
 
台北國際學舍
International House of Taipei
 • 新北市新店區新坡一街102號
 • 102 Xinbo 1st St., Xindian Dist., New Taipei City
 • +886-2-29103117
 • Ih102@ms16.hinet.net
 • http://www.ihouse.taipei/ 
國軍英雄館
Taipei Hero House
台北青年國際旅館
Y Hotel Taipei
台北教師會館
Taipei Teachers' Hostel
 • 台北市中正區南海路15號
 • No.15, Nanhai Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City
 • +886-2-23419161
 • hostel@ms95.url.com.tw
 • http://www.tth.url.tw
國際青年旅館
World Scholar House
 • 台北市中正區廣州街10-4號2F
 • 2F., No.10-4, Guangzhou St., Zhongzheng Dist., Taipei City
 • +886-2-2371-0005
 • 365hostel.cafe@gmail.com
 • http://www.worldscholarhouse.com