Thông tin chỗ ở khác

 

 

Nếu vẫn chưa tìm được chỗ ở , hãy tham khảo các thông tin sau:
 
台北國際學舍
International House of Taipei
國軍英雄館
Taipei Hero House
台北青年國際旅館
Y Hotel Taipei
台北教師會館
Taipei Teachers' Hostel
  • 台北市中正區南海路15號
  • No.15, Nanhai Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City
  • +886-2-23419161
  • hostel@ms95.url.com.tw
  • http://www.tth.url.tw
國際青年旅館
World Scholar House
  • 台北市中正區廣州街10-4號2F
  • 2F., No.10-4, Guangzhou St., Zhongzheng Dist., Taipei City
  • +886-2-2371-0005
  • 365hostel.cafe@gmail.com
  • http://www.worldscholarhouse.com