Thông tin lớp học miễn phí tìm hiểu văn hóa

Trải nghiệm văn hóa dành cho học sinh quốc tế Miễn phí (Giá gốc 2000 tệ)

 

Ngôn ngữ và văn hóa là một thể hai mặt cho nên trung tâm Hoa ngữ trường Đại học văn hóa Trung Quốc sẽ tổ chức 1 tháng 1 lần trải nghiệm văn hóa miễn phí dành cho học sinh quốc tế . Thông qua việc kết hợp giữa học tập và giao lưu văn hóa , giúp cho học sinh trong quá trình học tập có thể hiểu biết và hoà nhập với văn hóa Trung Hoa , đồng thời nâng cao trình độ tiếng trung . Hoan nghênh học sinh quốc tế lập nhóm cùng nhau tham gia .

Tất cả người nước ngoài đang ở tại Đài Loan đều có thể đăng ký lớp học trải nghiệm văn hóa dành cho học sinh quốc tế với giá.

Cách đăng ký :
1.Tất cả người ngoại quốc đều có thể đăng ký tham gia 1 buổi học trải nghiệm văn hóa miễn phí mà trung tâm Hoa ngữ tổ chức dành cho học sinh quốc tế.  https://forms.gle/Mcf6PK3QrXymLvRv8

2.Học sinh vui lòng đến trung tâm Hoa ngữ phân khu Jian nan để điền và hoàn thành thủ tục đăng ký.
3.Lớp trài nghiệm văn hóa hoàn toàn miễn phí dành cho học sinh quốc tế , mỗi buổi số lượng học viên của mỗi buổi học có hạn , hãy tranh thủ nắm chắc cơ hội đáng quý này .


Chú ý :
1.Người giới thiệu không nhất định phải là học sinh của trường , hoan nghênh mọi người cùng nhau đăng ký tham gia.