B C F G H K L O Q S T W X Y Z
 
 
B
 Tên: 白芸慈 Bai Yun Ci

Kinh nghiệm dạy tiếng Trung

Giáo viên tiếng trung của trung tâm Hoa ngữ - Đại học văn hoá Trung Quốc
Giáo viên tiếng trung của trung tâm Hoa ngữ , đại học giáo dục Đài Bắc
Giáo viên biên soạn chương trình học của Chung Hwa Correspondence School
Giáo viên tiếng trung của các hạng mục thí điểm tiếng trung  tại Hoa Kỳ
Giáo viên biên soạn giáo án điện tử của trung tâm Hoa ngữ San Diego – Đại học California  

 

C
Tên: 曹婷 Cao Ting

Kinh nghiệm dạy tiếng Trung

Giáo viên tiếng trung của trung tâm Hoa ngữ - Đại học văn hoá Trung Quốc
Từng là giáo viên dạy Hán ngữ cho học sinh nước ngoài tại Confucius institute
Từng là giáo viên Hán ngữ phụ đạo HSK tại trường văn hoá ngôn ngữ Phương Đông tại Côn Minh , Vân Nam , Trung Quốc
Giáo viên Hán ngữ trung cấp quốc tế

 

Tên: 陳昕昀 Chen Xin Yun
Kinh nghiệm dạy tiếng Trung

Giáo viên tiếng trung của trung tâm Hoa ngữ - Đại học văn hoá Trung Quốc
Giáo viên tiếng trung của trung tâm ng̣oại ngữ – Đại học Strasbourg Pháp
Giáo viên tiếng trung của Hội trợ giúp người Hoa tại Strasbourg - Pháp
Giáo viên tiếng trung của Công ty hữu hạn cố vấn quản lí Paris trực thuộc ngân hàng Pháp
 

Tên: 陳瑋琪 Chen Wei Qi

Kinh nghiệm dạy tiếng Trung

Giáo viên tiếng trung của trung tâm Hoa ngữ - Đại học văn hoá Trung Quốc
 

Tên: 陳慶華 Chen Qing Hua

Kinh nghiệm dạy tiếng Trung

Giáo viên tiếng trung của trung tâm Quốc ngữ - Đại học sư phạm Đài Loan
Giáo viên tiếng trung của trung tâm Hoa ngữ - Đại học văn hoá Trung Quốc
Giảng viên của Chung Hwa Correspondence School
Giáo viên biên soạn giáo án tiếng trung , giáo án CEFR , giáo án về các vấn đề liên quan đến thương nghiệp , CD dạy phát âm Tiếng Việt

 

Tên:陳嬿汝 Chen Yan Ru
Kinh nghiệm dạy tiếng Trung

Giáo viên tiếng trung của trung tâm Hoa ngữ - Đại học văn hoá Trung Quốc
Giáo viên phụ đạo của trung tâm Hoa ngữ – Wenzao Ursuline University of Language
Giáo viên hướng dẫn nhóm học sinh du học , thạc sĩ tiếng Trung của Đại học sư phạm Đài Loan
Giáo viên dạy tiếng trung từ xa của Đại học Keio Nhật Bản

 

Tên:陳韻如 Chen Yun Ru
Kinh nghiệm dạy tiếng Trung

Giáo viên tiếng trung của trung tâm Hoa ngữ - Đại học văn hoá Trung Quốc
Giáo viên tiếng trung của Hiệp hội phổ cập tiếng trung thế giới
 

Tên:蔡一萍 Cai Yi Ping
Kinh nghiệm dạy tiếng Trung

Giáo viên tiếng trung của trung tâm Hoa ngữ - Đại học văn hoá Trung Quốc
Giáo viên tiếng trung của trung tâm Quốc ngữ - Đại học sư phạm Đài Loan
 

Tên:蔡偉玲 Cai Wei Ling
Kinh nghiệm dạy tiếng Trung

Giáo viên tiếng trung của trung tâm Hoa ngữ - Đại học văn hoá Trung Quốc
 

F
Tên:馮元玫 Feng Yuan Mei
Kinh nghiệm dạy tiếng Trung

Giáo viên tiếng trung của trung tâm Hoa ngữ - Đại học văn hoá Trung Quốc , trợ lí giáo sư nghiên cứu giảng dạy
Giáo viên tiếng trung tại Taipei Language Institute
Giảng viên Đại học công lập giáo dục Đài Bắc , Đại học Sư Phạm , Đại học Chính Trị , Đại học Thanh Hoa , Tzu Chi University
Giảng viên chương trình học tiếng trung khoa tiếng trung - Đại học Đài Bắc
 

G
Tên:郭謦維 Guo Qing Wei
Kinh nghiệm dạy tiếng Trung

Giáo viên tiếng trung của trung tâm Hoa ngữ - Đại học văn hoá Trung Quốc
 

H
Tên: 何誼謹 He Yi Jin
Kinh nghiệm dạy tiếng Trung

Giáo viên tiếng trung của trung tâm Hoa ngữ - Đại học văn hoá Trung Quốc
 

Tên: 何寶穗 He Bao Sui
Kinh nghiệm dạy tiếng Trung

Giáo viên tiếng trung của trung tâm Hoa ngữ - Đại học văn hoá Trung Quốc
Giáo viên tiếng trung của Đại học sư phạm Đài Loan
Giáo viên tiếng trung của trung tâm Hoa ngữ Shi Quan
Giáo viên tiếng trung của trung tâm Hoa ngữ Mei Ya
 

K
Tên: 柯秀樺 He Xiu Hua
Kinh nghiệm dạy tiếng Trung

Giáo viên tiếng trung của trung tâm Hoa ngữ - Đại học văn hoá Trung Quốc
 

L
Tên: 呂淑華 Lu Shu Hua
Kinh nghiệm dạy tiếng Trung

Giáo viên tiếng trung của trung tâm Hoa ngữ - Đại học văn hoá Trung Quốc
Giáo viên tiếng trung của trung tâm Hoa ngữ Quốc tế – Đại học Chính Trị
Giáo viên tiếng trung của Hiệp hội phổ cập tiếng trung thế giới
Giáo viên tiếng trung của trung tâm Ngữ văn Zhong Yuan
 

Tên: 李秀珠 Li Xiu Zhu
Kinh nghiệm dạy tiếng Trung

Giáo viên tiếng trung của trung tâm Hoa ngữ - Đại học văn hoá Trung Quốc
Giáo viên tiếng trung tại Taipei Language Institute
Giáo viên của Overseas Chinese Youth Language Learning
Phó giáo sư Hoa ngữ của RIO Mesa High School
Giáo viên của chương trình Chinese writing scores , Chinese writing proposition – Hội thi năng lực Hoa ngữ
Giáo viên của chương trình Overseas Chinese Children's Summer Camp
Giáo viên của chương trình China Youth Corps pronunciation classes for children
 

Tên: 李貞麗 Li Zhen Li
Kinh nghiệm dạy tiếng Trung

Giáo viên tiếng trung của trung tâm Hoa ngữ - Đại học văn hoá Trung Quốc
 

Tên: 林俞秀 Lin Yu Xiu
Kinh nghiệm dạy tiếng Trung

Giáo viên tiếng trung của trung tâm Hoa ngữ - Đại học văn hoá Trung Quốc
 

 
歐喜強
Kinh nghiệm dạy tiếng Trung

Giáo viên tiếng trung của trung tâm Hoa ngữ - Đại học văn hoá Trung Quốc
Giáo viên tiếng trung của trung tâm Hoa ngữ - Đại học  Shi Jian,  Đại học  Dan Jiang, Đại học Giáo Dục ̣Đài Bắc Đại học Tổng Hợp
• Giáo viên dạy tiếng Trung và văn hóa cho chiến dịch mùa hè Trung tâm Hoa ngữ Houston tại Mỹ.
 

Q
Tên: 丘永青
Kinh nghiệm dạy tiếng Trung

Giáo viên tiếng trung của trung tâm Hoa ngữ - Đại học văn hoá Trung Quốc


 
 

Tên: 丘光華
Kinh nghiệm dạy tiếng Trung

Giáo viên tiếng trung của trung tâm Hoa ngữ - Đại học văn hoá Trung Quốc
 

Tên: 邱麗穎
Kinh nghiệm dạy tiếng Trung

Giáo viên tiếng trung của trung tâm Hoa ngữ - Đại học văn hoá Trung Quốc
 Giáo viên tiếng trung của trung tâm Hoa ngữ  Bei Li Zi
 

Tên: 邱繼慧
Kinh nghiệm dạy tiếng Trung

Giáo viên tiếng trung của trung tâm Hoa ngữ - Đại học văn hoá Trung Quốc
• Giáo viên tiếng Trung trường tiểu học Anh Hoa ở Mỹ
 

S
Tên: 宋依霈
Kinh nghiệm dạy tiếng Trung

Giáo viên tiếng trung của trung tâm Hoa ngữ - Đại học văn hoá Trung Quốc
Giáo viên của trường công lập Quốc ngữ Xingapo
 

T
Tên: 涂怡儐
Kinh nghiệm dạy tiếng Trung

Giáo viên tiếng trung của trung tâm Hoa ngữ - Đại học văn hoá Trung Quốc
Giáo viên tiếng trung của lớp bồi dưỡng Xian Feng
 

Tên: 滕麗鶯
Kinh nghiệm dạy tiếng Trung

Giáo viên tiếng trung của trung tâm Hoa ngữ - Đại học văn hoá Trung Quốc
Giáo viên tiếng trung của Viện nghiên cứu
 

W
tên: 王一勛
Kinh nghiệm dạy tiếng Trung

Giáo viên của trung tâm Hoa ngữ - Đại học văn hoá Trung Quốc
Giáo viên  Tiếng Trung của học viện quốc tế Han Hua.
 

Tên: 王薏婷
Kinh nghiệm dạy tiếng Trung

Giáo viên tiếng trung của trung tâm Hoa ngữ - Đại học văn hoá Trung Quốc
Giáo viên tiếng trung của trung tâm Hoa ngữ - Đại học Ge Fu
 

Tên: 吳穎純
Kinh nghiệm dạy tiếng Trung

Giáo viên tiếng trung của trung tâm Hoa ngữ - Đại học văn hoá Trung Quốc
 

X
Tên: 許鴻遠
Kinh nghiệm dạy tiếng Trung

Giáo viên tiếng trung của trung tâm Hoa ngữ - Đại học văn hoá Trung Quốc
Giáo viên tiếng trung của trung tâm Hoa ngữ - Đại học công nghệ Đài Loan 
 

Y
Tên: 楊淑媚
Kinh nghiệm dạy tiếng Trung

Giáo viên tiếng trung của trung tâm Hoa ngữ - Đại học văn hoá Trung Quốc
 

Tên: 葉千菁
Kinh nghiệm dạy tiếng Trung

Giáo viên tiếng trung của trung tâm Hoa ngữ - Đại học văn hoá Trung Quốc
•  Tư vấn học tiếng Hoa trực tuyến TutorMing
 

Tên: 葉子榕
Kinh nghiệm dạy tiếng Trung

Giáo viên tiếng trung của trung tâm Hoa ngữ - Đại học văn hoá Trung Quốc
 

Tên: 嚴慧霞
Kinh nghiệm dạy tiếng Trung

Giáo viên tiếng trung của trung tâm Hoa ngữ - Đại học văn hoá Trung Quốc
• Giáo viên Tiếng Trung kỳ hè của Bộ giáo dục Đài Loan dành cho Ngọai kiều  
 

Z
Tên:卓純如
Kinh nghiệm dạy tiếng Trung

Giáo viên tiếng trung của trung tâm Hoa ngữ - Đại học văn hoá Trung Quốc
Giáo viên tiếng trung của  trung tâm  Hua Wei tại Anh
 

Tên:張金祝
Kinh nghiệm dạy tiếng Trung

Giáo viên tiếng trung của trung tâm Hoa ngữ - Đại học văn hoá Trung Quốc
Giáo viên tiếng trung của trung tâm Hoa ngữ - Đại học Dan Jiang
 

Tên:張美玲
Kinh nghiệm dạy tiếng Trung

Giáo viên tiếng trung của trung tâm Hoa ngữ - Đại học văn hoá Trung Quốc
 

Tên:張婉玲
Kinh nghiệm dạy tiếng Trung

Giáo viên tiếng trung của trung tâm Hoa ngữ - Đại học văn hoá Trung Quốc
Giáo viên tiếng trung của trung tâm Hoa ngữ hội Ngoại Kiều
Giáo viên tiếng trung của  viện  nghiên cứu văn hóa ngôn ngữ Trung Hoa.
 

Tên: 張勝昔
Kinh nghiệm dạy tiếng Trung

Giáo viên tiếng trung của trung tâm Hoa ngữ - Đại học văn hoá Trung Quốc
Giáo viên tiếng trung của trung tâm Hoa ngữ - Đại học công lập Zhong Shan
 

Tên:張慎禮
Kinh nghiệm dạy tiếng Trung

Giáo viên tiếng trung của trung tâm Hoa ngữ - Đại học văn hoá Trung Quốc
Giáo viên tiếng trung cho doanh nhân ngoại quốc
 

Tên:莊謙萍

Kinh nghiệm dạy tiếng Trung
 

Giáo viên tiếng trung của trung tâm Hoa ngữ - Đại học văn hoá Trung Quốc

 

Tên:趙彥
Kinh nghiệm dạy tiếng Trung

Giáo viên tiếng trung của trung tâm Quốc ngữ – Nhật báo
Giáo viên tiếng trung của trung tâm Hoa ngữ - Đại học Chính Trị
Giáo viên dạy phát âm của trung tâm Quốc ngữ – Nhật báo
Giáo viên của lớp đào tạo giáo viên tại Đại học văn hoá Trung Quốc , Đại học Chính Trị , Đại học Ci Ji
Giáo viên tiếng trung do Bộ Giáo dục cử đến Học viện ngôn ngữ trường Đại học Costa RicaHội viên do Bộ Giáo dục cử đi tham gia kì thi chứng nhận khả năng dạy tiếng trung
 

Tên:趙敏如
Kinh nghiệm dạy tiếng Trung

Giáo viên tiếng trung của trung tâm Hoa ngữ - Đại học văn hoá Trung Quốc
Giáo viên dạy tiếng trung cho học sinh Quốc tế tại Đại học văn hoá Trung Quốc khu trường chính
Giáo viên tiếng trung của trung tâm Hoa ngữ Xian Feng
 

Tên:鄭斐勻
Kinh nghiệm dạy tiếng Trung

Giáo viên tiếng trung của trung tâm Hoa ngữ - Đại học văn hoá Trung Quốc
Giáo viên thiết kế giáo án và giảng dạy được Julius-Maximilians-Universität Würzburg cử đến tham gia khóa học mùa hè tại Đài Loan
Hội viên chính thức do Bộ Giáo dục -Trung Hoa Dân Quốc cử đi tham gia kì thi chứng nhận khả năng dạy tiếng trung
 

Tên:鄭雅雯
Kinh nghiệm dạy tiếng Trung

Giáo viên tiếng trung của trung tâm Hoa ngữ - Đại học văn hoá Trung Quốc
Giáo viên tiếng trung của Hội giảng dạy tiếng trung thế giới
Giáo viên tiếng trung của trường tiểu học Hoa Mỹ
 

Tên:鄭蕙英
Kinh nghiệm dạy tiếng Trung

Giáo viên tiếng trung của trung tâm Hoa ngữ - Đại học văn hoá Trung Quốc
Giáo viên tiếng trung của trung tâm Hoa ngữ Báo Quốc Ngữ