Thủ tục hoàn trả học phí

 

Trước khi khóa học kết thúc , vì một số lí do nào đó mà học sinh muốn kết thúc khóa học sớm nhà trường sẽ căn cứ quy định sau để hoàn trả học phí

Học phí Kỳ hạn hoàn trả học phí
Hoàn trả 90% Sau khi đăng ký học và trước ngày bắt đầu học
Hoàn trả 50% Đi học chưa quá 1/3 số thời gian học đã đăng ký
Không hoàn trả học phí Đã đi học quá 1/3 số giờ học đã đăng ký