QUY ĐỊNH CÁCH LY

Theo quan điểm của tình hình dịch COVID-19 quốc tế nghiêm trọng, các quy định quản lý dịch bệnh của Đài Loan quy định rằng đối với những người được kiểm dịch tại nhà và kiểm dịch tại nhà, sau khi hết thời hạn 14 ngày, cần có thêm 7 ngày quản lý sức khỏe độc ​​lập.
Để duy trì an toàn phòng chống dịch bệnh trong khuôn viên trường, học sinh được yêu cầu không tham gia các lớp học tại trường trong thời gian quản lý sức khỏe độc ​​lập.
Sinh viên năm nhất chưa đến Đài Loan vui lòng đến Đài Loan trước ít nhất 21 ngày để có thời gian cách ly, tránh bị trễ giờ học.


Kiểm soát dịch bệnh:https://www.cdc.gov.tw/en/Disease/SubIndex