Đường dây tư vấn nước ngoài

Người nước ngoài sinh sống tại Đài Loan

Trang web
dành cho người nước ngoài sinh sống tại Đài Loan . Nội dung tư vấn bao gồm các vấn đề : visa , xuất nhập cảnh , gia hạn cư trú , công việc , bảo hiểm , nộp thuế , giáo dục , kết hôn với người ngoại quốc , bạo lực gia đình , du lịch , giao thông , môi trường ...

Điện thoại 0800-024-111
Phục vụ 24 giờ , bằng tiếng trung , anh , nhật , trợ giúp tất cả các khó khăn và trở ngại giao tiếp cho người nước ngoài khi sinh sống tại Đài Loan.