TOCFL là gì ?

là Năng lực Hoa ngữ , tên tiếng anh là Test Of Proficiency-Huayu , gọi tắt là TOP , hay tên gọi khác là Test of Chinese as a Foreign Language , gọi tắt là TOCFL . Đây là cuộc thi trắc nghiệm với những tiêu chuẩn năng lực nhất định dành riêng cho người nước ngoài . Lấy được chứng chỉ này sẽ giúp ích rất nhiều nếu như bạn muốn ở lại Đài Loan học đại học hay tìm việc làm。

Cách đăng ký TOCFL

Hãy ấn vào trang mạng sau http://www.sc-top.org.tw

Đăng ký
Chọn kỳ thi
Xác nhận tư liệu
Trả lời 1 số câu hỏi
In hoá đơn

Các cấp trong kỳ thi

Cấp thử nghiệm Level Chứng chỉ Trình độ Thời gian học Learning hours Lượng từ vựng Vocabulary base
Level 1 A1 Sơ cấp 1 Đã học tiếng trung 240 giờ; 400 từ
Level 2 A2 Sơ cấp 2 Đã học tiếng trung 240~360 giờ 800 từ
Level 3 B1 Sơ cấp 3~trung cấp 1 Đã học tiếng trung 360-480 giờ 1500 từ
Level 4 B2 Trung cấp 2~trung cấp 3 Đã học tiếng trung 480-960 giờ 5000 từ
Level 5 C1 Trung cao cấp 1 ~ Trung cao cấp 2 Đã học tiếng trung 960 giờ trở lên 8000 từ

               Để biết thêm thông tin liên quan TOCFL V.S. HSK, xin tham khảo trang " Kiểm tra năng lực Hoa ngữ" 。

              Để biết thêm thông tin liên quan khóa học chính hoặc TOCFL của trung tâm , xin tham khảo trang " Sơ đồ các cấp lớp của khóa học chính" 。